کاموا بافی

سفید برفی

کلاه برگی

کلاه مورد نظر با ۶ دانه شروع می شود

6 دانه سراناخته رج اول همه به رو می بافیم

رج دوم 1 دانه اضافه 1دانه بافته شود تا دانه ها 12  تا شود

رج پشت همه به رو

رج چهارم باز 1 دانه اضافه2 تا بافته که دانه ها بشود 18 تا

رج پشت همه به رو

رج ششم 1 دانه رو 1ژته 1زیر 1ژته 1رو

رج پشت دانه ها هر کدام به شکل قبل و ژته ها به رو

رج هشتم 1دانه های رو همان رو باشند فقط ژته ها کنار یک دانه های زیر اضافه شود

به همین شکل ادامه می دهیم تا سوراخ ژته ها برای بچه ها 5 تا6  و برای بزرگسال 7 تا8 برسد

مرحله بعد نوبت جمع کردن برگ

در رج رو به دانه های زیر که رسیدم(همان برگ)1ژته و1 دو تا یکی در اول وبرعکس این کار در اخر هر برگ انجام می دیم(1دو تا یکی و1 ژته) این کار را در هر رج رو انجام می دهیم  وژته ها را به رو می بافیم طوری سوراخ نیفتد

با ادمه این کار تعداد دانه های زیر کم ودانه های رو زیاد می شود  ولی تعداد دانه کم نمی شود

در اخرین مرحله که نوک برگ می باشد 3 تا یکی می کنیم

6یا8 رج همه دانه ها رو بافته شوند(یا رکن)

بعد در یک رج کامل 2تا بافته 2تا یکی 2تا بافته 2تا یکی بعد 6رکن (یا کشبافت)وکور می کنیم

ودرز را از پایین روی میگذاریم وبا قلاب می دوزیم     

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 15:5  توسط mehrdaddinos  | 

جناقی

رج اول دانه وسط را مشخص میکنیم از این دانه به طرف سر میل 3تا3تا  میشماریم (3تا رو 3تا زیر) به دانه وسط که میرسیم یک دانه زیردوباره 3تا رو  3تا زیر تا آخر رج

رج دوم  هرکدام سرجای خود

رج سوم را یکی یکی از سررج بافت عوض می کنیم مثلآ اگر سه تای اول رو باشد دو تا رو بافته میشود ودانه سوم زیر بافته میشود بهمین ترتیب یکدانه وسط میشود سه تا زیر دو رج بعد پنج تا زیر دو رج بعد هفت تا زیرمیشود  دانه وسط هفت تا رو و  یکی زیرمیشود ودوباره تکرار میشود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 15:4  توسط mehrdaddinos  | 

پانچ مربع

سایز کار 38 میباشدبا نخ نسبتا"ضخیم

75دانه سر می گیریم وبه شکل مستطیل می بافیم (70*140)

این مستطیل را دولا می کنیم که میشود (70*70)

یکی از درز های منتهی به دولای بسته را دوخته فقط 22سانت باقی می گذاریم که جای یقه می باشد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 15:4  توسط mehrdaddinos  | 

گیسباف

اگر دو تا مارپيچ را بغل هم ( دو تا مارپيچ 4 تايي را در نظر بگبريد كه بين آنها دانه اي از زير نبافته ايد) ببافيد و موقع پيچ انداختن به اين روش عمل كنيد
1- در 4 تاي اول ابتدا دو تاي دوم را به ميل راست بگيريد بعد دوتاي اول را از- پشت - به ميل چپ و بعد دو تاي دوم را از ميل راست به ميل چپ منتقل كرده و اين 4 تا دانه را ببافيد
2- در چهار تاي بعدي ابتدا دو تاي دوم را به ميل راست بگيريد2- بعد دوتاي اول را از - رو - به ميل چپ و بعد دو تاي دوم را از ميل راست به ميل چپ منتقل كرده و اين 4 دانه را ببافيد

بدين صورت خط پيچ شما در مارپيچ اولي از چپ به راست و در دومي از راست به چپ مي شود
حالا شما مدل - گيس بافت - را داريد

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 15:2  توسط mehrdaddinos  | 

پانچو

سايز : سال (4/3-2) ماه 18/12 - 9/6 - 3/1
سايز به سانتي متر : (104/98 - 92/86) 80/74 - 68/62 - 56/50
مقدار كاموا : (350-300)300-250-250 گرم
ضخامت كاموا : 11 دانه و 15 رج با بافت ساده = 10*10 سانت

موس (نخودي):
رج 1 ......* 1 زير و 1 رو * .....*تا* را تكرار كنيد
رج 2 ....... دانه زير را رو و دانه رو را زير ببافيد
رج 2 را تكرار كنيد


از كلاه شروع كنيد . ( 47-45)41-39-37 دانه با ميل گرد شماره 8 سربگيريد . با ميل گرد 3 دانه ركن ببافيد در هر طرف و بقيه را موس ببافيد .
وقتي كه (27-25)23-21-19 سانت شد ، 1 رج از زير ببافيد براي رج روي كار . در اين زمان (7-7)3-3-3 دانه كم كنيد در سراسر رج (3 دانه ركن را كم نكنيد) = (40-38)38-36-34 دانه . 4 علامت بگذاريد ( در رج روي كار) به اين روش :
m1 : بعد از 4 دانه
m2 : بعد از ( 16-15)15-14-13 دانه
m3 : بعد از (24-23)23-22-21 دانه
m4 : بعد از (36-34)34-32-30 دانه

ادامه دهيد به بافت ساده در پشت و جلو و 3 دانه ركن در طرفيت وسط جلو.
در اين زمان در اولين رج رو ، اضافه كنيد به اين روش با ژته : 1 دانه بعد از m1 ......... يك دانه قبل از m2 ........ يك دانه بعد از m3 ........... يك دانه قبل از m4 (=چهار دانه اضافه شده)
تكرار كنيد اين اضافه كردنها را در رج هاي ديگر (21-20)18-17-15 بار = (128-122)114-108-98 دانه.
در اين زمان كه اينقسمت (10-9)8-7-6 سانت شد از جايي كه علامت زده ايد ، ادامه دهيد به بافت ساده به صورت دور . 6 دانه وسط جلو در رج اول از رو و سپس بقيه دانه ها را ساده ببافيد.بعد از همه اضافه كردنها همه دانه ها را با هم يك دور ببافيدو ادامه دهيد بافت موس را براي (6-5)5-4-4 سانت . 1 دور ساده ببافيد و كور كنيد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 15:2  توسط mehrdaddinos  | 

براي يقه شل حدو 12-14 سانت مانده به سر شانه گودي يقه باز مي شود به اين ترتيب:

وسط يقه جلو : 14-16 دانه بعد 1-1-1-1-2-3-4  و روي آن حدود 7-8 سانت مي بافيم.

وسط يقه پشت : 12-14  دانه بعد 1-1-2-3-4 و بلافاصله سر شانه به همان ترتيب در دو مرحله كور شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 15:0  توسط mehrdaddinos  | 

شال گردن

مدل بافت جودانه:
رج اول:يكي از زير ،يكي از رو تا اخر رج
رج دوم:زيرها رو بافته شه،روها زير
رج دوم را تكرار كنين.
مدل پيچ را از روي نقشه ببافيد .نقشه روي كار را نشان مي دهد.
طرز بافت: 58 تا دونه سر بندازين.هشت رج همه از زير ببافين.رج بعد را كه روي كار است به اين ترتيب ببافين:
6 تا دونه رو به صورت جودانه،46 دونه رو با مدل M1 نقشه،6 تا دونه مجددا به صورت جودانه.اين بافت رو تا 148 سانت ادامه بدين.(البته بايد مدل كامل شود).بعد دوباره هشت رج از زير مي بافين وبافت رو كور مي كنين.

مدل نقشه:
مربع خالي:يكي از زير روي كار و از رو براي پشت كار
مربع ضربدر دار:يكي از رو روي كار واز زير براي پشت كار
مربع توپر:بافت جباب به اين صورت
از توي يه دونه با يكي از زير،يه ژوته،يكي از زير،يه ژوته،يكي از زير پنج تا دونه در بيارين.بعد بريد رج پشت و اين 5 تا دونه رو ساده(يه رج از زير ويه رج از رو) ببافين براي 4 رج.در رج پنجم دونه دوم رو روي دونه اول بندازين،بعد دونه سوم رو روي دونه اول بندازين، دونه چهارم رو روي دونه اول بندازين، دونه پنجم رو روي دونه اول بندازين تا كلا يه دونه بشه.
چهار تا مربع با يه خط توش:يه دونه رو به پشت كار تو سنجاق بگيرين،3 تا زير،اون يه دونه رو از رو ببافين.

چهار تا مربع با يه خط توش برعكس:3 دونه رو به روي كار تو سنجاق بگيرين،1 دونه از رو،اون 3تا دونه رو از زير ببافين.
شش تا مربع با يه خط توش:3 تا دونه رواز پشت توي سنجاق بگيرين،3 تا از ززير،اون 3 تا دونه هم از زير

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:59  توسط mehrdaddinos  | 

کلاه8پر

لوازم مورد نیاز برای شروع کار:

 ۱- کاموا به ضخامت متوسط

۲- میل گرد شماره 4

برای شروع 8 دانه سر می اندزیم.

رج پشت دانه ها را به رو می بافیم بدون کم و زیاد .

رج بعد 1 دانه سر می اندازیم 1 دانه می بافیم طوری که دانه ها میشود16 دانه ( دو برابر) .

رج بعد که پشت کار باشد باز بدون کم و کاست می بافیم .

 رج بعد ا دانه سر گرفته 2 دانه می بافیم به همین شکل ادامه داده تا دانه ها تمام شود به طوری که دانه ها می شود 24 عدد.

رج پشت باز به طور معمول بافته می شود.

این روند بافت را تا زمانی که بلندی بافت برای افراد بزرگ سال 12 سانت و برای بچها ۱۰ سانتی متر برسد ادامه می دهیم.

بعد از اتمام این مراحل و رسیدن به بلندی دلخواه 3 سانتی متر بدون کم و کاست می بافیم ودر انتهای این 3 سانتی متر در یک رج 2 دانه بافته و دوتایکی می کنیم  تا انتها رج بعد از طی این مرحله به کشبافت دور سر می رسیم که آن هم به بلندی 3 سانتی متر می بافیم و کار را با کور کردن دانه ها به آخر می رسانیم .

و برای دوخت درز کلاه لبه هارا در کنار هم گذاشته و هر دانه را با رو به رویی خود دوخت می زنیم .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:58  توسط mehrdaddinos  | 

نل

شنلبه اندازه يك گوشه گردن تا آن گوشه گردن سر مي گيريم .
60 تا 70 دانه براي زير 7 سال .............. 60 تا 80 دانه براي افراد بزرگسال (با نخ متوسط )
رج اول را از رو مي بافيم
از رج اول به بعد 2 يا 3 دانه را در وسط انتخاب مي كنيم ( دانه حاشيه ) و در هر رج در دو طرف دانه هاي حاشيه دانه اضافه مي كنيم ( ژته ) به دلخواه ژته را مي توانيم جوري بگيريم كه سوراخ بيفته يا اينكه سوراخ نيفته.
رجهايي كه مي خواهيم دانه اضافه كنيم ، رج هايي است كه از زير بافته مي بافيم .
وبقيه رجها را هم از رو مي بافيم
از گوشه گردن تا روي انگشت بزرگ مي بافيم .چند رج آخر را هم مي توانيم ركن ببافيم و در پايين شنل ريشه وصل كنيم

2 تا مي بافيم ، يكي پشت ويكي جلو

يقه : يكي از درز ها را كه دوختيم ( با كاموا ) كاموا را قيچي نمي كنيم و با همان كاموا شروع مي كنيم به دانه گرفتن دور گردن ... شنل را رو به خودمان مي گيريم و كشباف مي بافيم .......... بعد درز دوم را مي دوزيم

اگر بخواهيم جاي دست داشته باشيم ،( چون درز ها روي دست است ) مي توانيم به اندازه تقريبا يك وجب را ندوزيم و باز بگذاريم تا دست از آن قسمت بيرون آيد.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:56  توسط mehrdaddinos  | 

شال برگی

شال گردن برگي  رج1: 3 دانه سر مي اندازيم .
رج 2: 3 دانه را ركن مي بافيم .
رج3: 1دانه اول را نمي بافيم، كنارش 1 دانه اضافه مي كنيم، دانه بعدي را ركن مي بافيم، 1دانه اضافه مي كنيم و بعد دانه آخر را ركن مي بافيم.
رجهاي زوج تمام دانه ها را ركن مي بافيم .
رجهاي فرد : تمام رجهاي فرد همانند رج 3 بايد دانه اضافه كنيم به طوري كه دانه اوا را نمي بافيم-1ژته- بقيه دانه ها ركن بافته شود -1ژته – دانه آخر ركن **يعني بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر بايد يك ژته انداخته شود **
اين روند را ادامه مي دهيم تا 30 دانه بوجود آيد
4 رج بدون كم يا زياد كردن تمام دانه ها را ركن مي بافيم.
رج بعد : دانه ها را يكي در ميان روي ميل كمكي منتقل مي كنيم ( يعني يك دانه مي بافيم بعدي را روي ميل كمكي مي اندازيم ...)
15 دانه روي ميل اصلي را 10 رج ركن مي بافيم . 15 دانه روي ميل كمكي را هم جداگانه 10 رج ركن مي بافيم.
حالا بايد اين 2 سري دانه را روي يك ميل وارد كنيم يعني يك دانه از ميل اول و بعد يك دانه از ميل كمكي ( به صورت يكي در ميان دانه ها را از هردو ميل روي يك ميل منتقل مي كنيم )
حالا 30دانه روي يك ميل داريم كه تا 35 سانت اين 30 دانه را ركن مي بافيم.
بعد از اين 35 سانت بايد برگ ديگري ببافيم. همانند برگ اول دوباره دانه هارا روي دو ميل پخش مي كنيم ( به صورت يكي در ميان ) و هر كدام را 10رج ركن مي بافيم ، دوباره همه دانه هارا روي يك ميل منتقل مي كنيم . اين 30 دانه را 4 رج ركن مي بافيم .
حال يك رج در ميان : يكي نبافته -2تا يكي -بقيه دانه ها- 2تا يكي –دانه آخر **يعني بعد از دانه اول و قبل از دانه آخر 2 دانه را يكي مي كنيم **
رجهاي پشت تمام دانه هار را ركن مي بافيم .
اين روند را ادامه مي دهيم تا 3 دانه بماند و بعد اين 3 دانه را باهم يكي مي كنيم
دو برگ از داخل هم رد مي شوند.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:56  توسط mehrdaddinos  | 

براي بافت اين كلاه دانه هايمان بايد مضربي از 6 باشند.
من آموزش را با 114 دانه شروع مي كنم.
ابتدا 10 رج كشباف آمريكايي مي بافيم ( كشباف آمريكايي: مانند كشباف معمولي با اين فرق كه رج هاي روي لباس دانه هاي زير را نمي بافيم فقط دانه هاي رو را مي بافيم ولي رجهاي پشت لباس همه دانه ها را يكي زير يكي رو مي بافيم .)
رج 1 : 9 دانه ركن -1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-18دانه ركن-1ژته-1زير-1ژته-9دانه ركن
رج2 : 10دانه ركن(ژته ها را بسته مي بافيم)-1رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-20ركن-1 رو-10دانه ركن
اين روند را تا 20 رج ادانه مي دهيم يعني رجهاي فرد در دو طرف آن يك دانه ثابت ژته مي اندازيم و رجهاي زوج ژته را بسته مي بافيم
رج 21 : يك دانه اي كه هر رج ثابت بود ( در دو طرفش ژته مي انداختيم) در اين رج بايد از دو طرفش دو دانه را با هم يكي كنيم . به اين صورت : *2 دانه كور شود-1 زير-2دانه كور شود * (اين كار ار يك رج در ميان انجام مي دهيم)
رج 22 و رجهاي زوج بعدي همه دانه ها را ركن مي بافيم البته به جز آن يك دانه ثابت كه بايد از رو بافته شود.
اين روند را هم آنقدر ادامه مي دهيم تا 18 دانه باقي بماند . حالا 18 دانه را در نخ مي گيريم و جمع مي كنيم و درز را مي دوزيم.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:55  توسط mehrdaddinos  | 

ت جوجه

بدن: 16 دانه سر مي اندازيم رج اول قبل از هر دانه يك دانه بوسيله ژته اضافه مي كنيم ( يه نخ روي ميل مي اندازيم ) كه دانه هامون دوبرابر مي شود بعد 11 رج ساده مي بافيم بعد از آن در هر طرف هر رج يك دانه كم مي كنيم به وسيله دو تا يكي كردن در ابتدا و انتهاي هر رج تا رج رج اين كار را انجام مي دهيم تا اينكه 20 دانه باقي بماند و بعد در رج بعد دوباره قبل از هر دانه يك دانه بوسيله ژته اضافه مي كنيم و 13 رج ساده مي بافيم رج آخر همه دانه ها را دو تا يكي مي كنيم و دانه ها نصف مي شود حالا از بين دانه نخ عبور ميدهيم و مي كشيم درز كنار را مي دوزيم و از انتها با الياف پر مي كنيم و درز ته را مي دوزيم
پا:‌ 5 دانه سر مي اندازيم 4 راه ساده مي بافيم و كور مي كنيم ( بهتر از نخ ضخيمتر استفاده كنيد )
نوك : 2 تا دونه سر مي اندازيم 6 رج ساده مي بافيم و كور ميكنيم
بال : 10 تا دانه سر مي اندازيم قبل از هر دانه يكي اضافه مي كنيم =20 دانه در رج بعد در هر طرف يك دانه كم كرده تا 4 دانه باقي بماند
كلاه : 30 دانه سر مي اندازيم 18 راه ساده مي بافيم بعد از آن همه دانه ها را دو تا يكي كرده كه دانه ها نصف شود و نخ را از بين دانه ها عبور مي دهيم و درز آن را مي دوزيم
شال گردن: 4 تا دونه سر مي اندازيم 15 تا 20 سانت ساده مي بافيم كور مي كنيم
(من كلاه و شال را كشبافت بافتم)
بعد با چسب داغ بالها را از وسط تا كرده چسب زده روي بدن مي چسبانيم و نوك و پا را هم از وسط تا كرده و روي بدن مي چسبانيم و دو تا چشم هم مي دوزيم و روي لپش كمي سايه مي زنيم.


+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:54  توسط mehrdaddinos  | 

دانه های مورد نیاز

برای جلو ۵۶

برای پشت۱۰۰-۱۰۲

برای آستین به اندازه جلو

ممنون المیرا جون پانچ همون شنله توی وب گذاشتم اسم اون کلاه ها همین هشت پر خودمونه

برای بافت هر قسمت جلو ۵۶ دانه را طوری تقسیم می کنیم که دو تا ۶دانه (از دو طرف)۱رو۱زیر می بافیم بقیه را ۳رو ۳زیر بافت را مثل شال گردن تا ارتفاع ۴۲-۴۵ادامه می دهیم.

حالا می خواهیم حلقه ایجاد کنیم :

۱-۲-۳-۴(منظور تعداد دانه هایی است که سر هررج کم می کنیم)بعد هر ۴رج۱ دانه کور می شود .

قد لباس تا زیر بغل باید بلندتراز معمول باشد چون کشیده می شود.

۲۰ سانت قد حلقه سر شانه در ۲مرحله کور شود.وبرای پشت گردن از سجاف جلو ۷دانه را نگه می داریم وبه بلندی ۸ سانت می بافیم.

برای پشت هم تعداد دانه های گفته شده در بالا را سر می گیریم و صاف تا زیر بغل می بافیم وبعد به شکل گفته شده حلقه  را می زنیم.

برای گودی پشت گردن از وسط ۱۲دانه رج بعد۴و دوباره رج بعد ۳و۲و۱  را کور می کنیم .

آستین

47 -56  دانه برای آستین در نظر می گیریم وهر 6 رج 1دانه به طرفین اضافه میکنیم تا به قد دلخواه آستین برسیم( تا آن زمان حدودا" 16 دانه به هر طرف اضافه شده  )

شروع به زدن حلقه میکنیم 4-3-2-2-2-2-2-......تا زمانی قد حلقه به نصف رسید (حدودا"37 دانه مانده )شروع به 1-1-1-1-1 .....کور  (کم) کردن میکنیم تا12 دانه بماند  و ان را یکجا کور می کنیم .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:54  توسط mehrdaddinos  | 

پاپوش4

براي سايز كفش 36 ، 27 دانه سر مي اندازيم (براي سايز 40 حدودا 30 دانه ) تعداد دانه هايي كه سر مياندازيم بايد به 3 بخش پذير باشد .
از پشت پا تا زير انگشت پا را مي بافيم . 27 را به 3 قسمت تقسيم مي كنيم 9 تاي اول را كور ميكنيم بقيه را مي بافيم در رج بعد 9 تاي اول را كور مي كنيم و 9 تاي وسط را به اندازهاي كه مي خواهيم روي پا بيايد مي بافيم و كور مي كنيم بر ميگردانيم و به دو طرف كه كور كرده ايم مي دوزيم . اگر اضافه داشت و از قسمتهايي كه كور كرده ايم گذشت ، به روي كفش مي آيد . پشت آنرا هم مي دوزيم . دور آنرا قلاب ميزنيم و كش ، كاموا يا ربان رد مي كنيم و دو منگوله روي آن ميگذاريم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:52  توسط mehrdaddinos  | 

هر دالبر را  11 دانه اي در نظر گرفته ام كه مي توان آن را پهن تر و يا كو چكتر نيز بافت براي انداختن دو دالبر در كنار هم آموزش مي دهم و بقيه مانند آن تكرار مي شود

1- بعد از اينكه به تعداد مورد نياز سر انداختيد رج اول همه را از زير يا رو (سليقه اي است اين قسمت پشت كار است )مي بافيد
2- رج دوم : دانه ي اول را به ميل بگيريد يك دانه اضافه كنيد 4 دانه از زير ببافيد سه دانه را يكي كنيد 4 دانه از زير ببافيد يك دانه اضافه كنيد بك دانه از رو يك دانه اضافه كنيد 4 دانه از زير ببافيد سه دانه را يكي كنيد 4 دانه از زير ببافيد
3- رج سوم: پشت كار همه را از رو ببافيد و دانه هايي را كه اضافه كرديد طوري برداريد كه سوراخ بيفتد
4- رج چهارم : دانه ي اول را به ميل بگيريد دانه ي دوم را از زير ببافيد يك دانه اضافه كنيد3دانه از زير ببافيد سه دانه را يكي كنيد3دانه از زير ببافيد يك دانه اضافه كنيد سه دانه را از زير ببافيد يك دانه اضافه كنيد 3 دانه از زير ببافيد سه دانه را يكي كنيد 3 دانه از زير ببافيد
5- رج پنجم مانند رج سوم
6- رج ششم : دانه ي اول را به ميل بگيريد دانه ي دوم و سوم را از زير ببافيد يك دانه اضافه كنيد2دانه از زير ببافيد سه دانه را يكي كنيد2دانه از زير ببافيد يك دانه اضافه كنيد 5 دانه را از زير ببافيد يك دانه اضافه كنيد 2 دانه از زير ببافيد سه دانه را يكي كنيد2 دانه از زير ببافيد
7-رج هفتم تكرار رج سوم
8- رج هشتم :دانه ي اول را به ميل بگيريد دانه ي دوم و سوم و چهارم را ببافيد يك دانه اضافه كنيد1دانه ببافيد سه دانه را يكي كنيد1دانه ببافيد يك دانه اضافه كنيد 7 دانه را ببافيد يك دانه اضافه كنيد 1دانه رو ببافيد سه دانه را يكي كنيد1دانه رو ببافيد
9- رج نهم مانند رج سوم
10- رج دهم :دانه ي اول را به ميل بگيريد دانه ي دوم و سوم و چهارم و پنجم را ببافيد يك دانه اضافه كنيدسه دانه را يكي كنيد يك دانه اضافه كنيد 9 دانه را ببافيد يك دانه اضافه كنيد سه دانه را يكي كنيد
11- رج 11 تكرار رج سوم
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:51  توسط mehrdaddinos  | 

مع گل پروانه

بافت شمع و گل و پروانه :


این مدل رو با 40 تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک مدل کامل شد .

رج اول :
40 دانه سر بیاندازید .
رج دوم :
1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + .... تا آخر رج .
رج سوم :
2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2دانه یکی + 2 دانه یکی + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 تا دانه یکی + 2 دانه آخر بافت اززیر می بافیم .
رج چهارم :
این رج تمام دانه ها از رو بافته میشود .
رج پنجم :
تمام دانه ها از زیر .
رج ششم :
تمام دانه ها از رو .
رج سوم تا رج ششم در تمام بافت تکرار میشود.

نکته :
در این بافت هنگامیکه دو تا دانه را یکی میکنیم این کار را با بافت رو انجام میدهیم تا بافت حالت برجسته و قشنگی پیدا کند .
همینطور تعداد ژوته ها و دو تا یکی ها در یک مدل کامل 6 تا هست
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:50  توسط mehrdaddinos  | 

پلوور پسرانه

تعداد کلاف برای 8-9 سال 4کلاف

مدل لباس که بافت ساده است به دلیل مدل یقه ونوع یقه

80تا85دانه سر می اندازیم وکشبافت  میبافیم (در اینجا من کشبافت آمریکایی استفده کردم چون دیر تر شل می شه)

قد کامل لباس 55 سانت می شود که در ارتفاع 35 سانت هم زمان یقه وحلقه آستین  را می زنیم (در این مدل هم زمان است )

برای یقه ازوسط دانه ها حدود 14دانه کور شود

بعد از مرحله بالا هر طرف یقه را جداگانه شروع به بافت می کنیم تا 7-8 سانت هر رج 1دانه از طرف یقه کور می کنیم بعد از ان هر 3رج 1دانه کور می شود

طرف مقابل هم به همین شکل می بافیم تا سر شانه ودر دو مرحله کور می کنیم

برای پشت کار هم کار خاصی نداریم 75-80دانه سر می گیریم وبه بلندی قد جلو می بافیم  ویقه پشت رامعمولی می زنیم (1-2-3-4-10-4-3-2-1)ودانه ها را در سنجاق نگه می داریم

در مرحله بعدی سر شانه ها می دوزیم وکار دانه گرفتن یقه را شروع می کنیم

ازقسمت کف یقه همان قسمت که14 دانه کور کرده بودیم شروع می کنیم دانه گرفتن ودر ادامه  سرتا سر کار را دانه می گیریم تا دو باره به کف یقه برسیم .

شروع به با فت می کنیم وهر مدل  کشبافت که بخواهیم می شود بافت (من رکن استفاده کردم)

یقه را معمولی بدون کم وزیاد کردن به ارتفاع کف یقه می بافیم.بعد از این مرحله هر رج که به انتهای میل میرسیم 5دانه نبافته نگه می داریم این کار را تا خط سر شانه تکرار می کنیم (که حالت یقه آرشال را به دست بیاوریم )

در مرحله آخر همه دانه هایی که نگه داشته بودم را در میل میگیرم وبه صورت خیلی شل کور می کنیم.

بری آستین نصف دانه های جلو حدود40دانه  سر می کیریم وبعد کشبافت می بافیم ودر یک رج 8دانه به دانه ها اضافه می کنیم (لا بهلای دانه ها)

در طول بافت هر 6رج 1دانه به طرفین اضافه میشود .این اضافه کردن تا جایی ادامه دارد که گشادی لازم به دست بیاید ودر اخر شروع به زدن حلقه معمولی میکنیم(4-3-2-1-1-1-........)تا12دانه بماند که یک جا کورمی شود .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:48  توسط mehrdaddinos  | 

بافت موتیف

کلا این موتیف از 6 رج بافته شده است.
هر جا شروع کنید آمده است = با 3 زنجیره رج مورد نظر را شروع کنید.
شروع بافت: با 6 زنجیره حلقه درست کنید.

رج اول: شروع کنید و 2 زنجیره + 4 پایه بلند + 2 زنجیره + 4 پایه بلند+ 2 زنجیره + 4 پایه بلند + 2 زنجیره + 3 پایه بلند
و رج را ببندید به سومین زنجیره ای که در شروع رج بافتید.

رج دوم: شروع کنید . (دقت کنید در فاصله 2 زنجیره ای شروع کنید).
این رج مانند رج قبل می باشد با این تفاوت که در هر فاصله ی 2 زنجیره مابین پایه ها در رج قبل، در این رج 2 دسته 4 تایی با فاصله ی 2 زنجیره ای را می بافید و مابین دسته ها را با فاصله ی 2 زنجیره پر کنید.

رج سوم: شروع کنید . (دقت کنید در فاصله 2 زنجیره ای شروع کنید).
کارهای رج قبل را تکرا کنید با این تفاوت که در فاصله ی 2 زنجیره ای مابین دسته ها 4 پایه بلند ببافید و قبل وبعد این 4 پایه را با فاصله ی2 زنجیره ببافید.

رج چهارم: خوب ظلع های مربع شکل گرفته اینک کارهای رج قبل را تکرا ر کنید با همان تفاوت رج قبل باز با این فرق که 4 پایه بلند دیگر با همان شرایط اضافه کنید. رج چهارم و پنجم را به همین صورت تکرار کنید و در هر رج 4 پایه بلند دیگر برای ظلع های مربع ببافید.

موتیف 6 ضلعی:

بافت این موتیف مانند بافت موتیف مربعی است .
با این تفاوت که 2 ضلع دیگر باید به موتیف اضافه کنید.
وقتی برای موتیف مربعی در رج اول 4 دسته 4 پایه بلندی به فاصله ی 2 زنجیره می بافید، برای موتیف 6 ضلعی 6 دسته 4 تایی از پایه بلند ها به فاصله 2 زنجیره ببافید.
و همان بافت موتیف قبلی را برای این موتیف تکرار کنید.
موتیف ها را مانند راهنمای بافت به هم وصل کنید. و قسمت هایی را که با فلش مشخص کرده را هم به هم وصل کنید.
در نهایت 5 رج پایه کوتاه دور تا دور لبه های موتیف ها ببافید تا کلاه شکل بگیرد
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:47  توسط mehrdaddinos  | 

بافت موتیف

کلا این موتیف از 6 رج بافته شده است.
هر جا شروع کنید آمده است = با 3 زنجیره رج مورد نظر را شروع کنید.
شروع بافت: با 6 زنجیره حلقه درست کنید.

رج اول: شروع کنید و 2 زنجیره + 4 پایه بلند + 2 زنجیره + 4 پایه بلند+ 2 زنجیره + 4 پایه بلند + 2 زنجیره + 3 پایه بلند
و رج را ببندید به سومین زنجیره ای که در شروع رج بافتید.

رج دوم: شروع کنید . (دقت کنید در فاصله 2 زنجیره ای شروع کنید).
این رج مانند رج قبل می باشد با این تفاوت که در هر فاصله ی 2 زنجیره مابین پایه ها در رج قبل، در این رج 2 دسته 4 تایی با فاصله ی 2 زنجیره ای را می بافید و مابین دسته ها را با فاصله ی 2 زنجیره پر کنید.

رج سوم: شروع کنید . (دقت کنید در فاصله 2 زنجیره ای شروع کنید).
کارهای رج قبل را تکرا کنید با این تفاوت که در فاصله ی 2 زنجیره ای مابین دسته ها 4 پایه بلند ببافید و قبل وبعد این 4 پایه را با فاصله ی2 زنجیره ببافید.

رج چهارم: خوب ظلع های مربع شکل گرفته اینک کارهای رج قبل را تکرا ر کنید با همان تفاوت رج قبل باز با این فرق که 4 پایه بلند دیگر با همان شرایط اضافه کنید. رج چهارم و پنجم را به همین صورت تکرار کنید و در هر رج 4 پایه بلند دیگر برای ظلع های مربع ببافید.

موتیف 6 ضلعی:

بافت این موتیف مانند بافت موتیف مربعی است .
با این تفاوت که 2 ضلع دیگر باید به موتیف اضافه کنید.
وقتی برای موتیف مربعی در رج اول 4 دسته 4 پایه بلندی به فاصله ی 2 زنجیره می بافید، برای موتیف 6 ضلعی 6 دسته 4 تایی از پایه بلند ها به فاصله 2 زنجیره ببافید.
و همان بافت موتیف قبلی را برای این موتیف تکرار کنید.
موتیف ها را مانند راهنمای بافت به هم وصل کنید. و قسمت هایی را که با فلش مشخص کرده را هم به هم وصل کنید.
در نهایت 5 رج پایه کوتاه دور تا دور لبه های موتیف ها ببافید تا کلاه شکل بگیرد
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:47  توسط mehrdaddinos  | 

استین رگلان

براي گودي اين نوع حلقه آستين حدود 27 تل 28 سانت مانده به سر شانه اقدام به كور كردن دانه ها ميكنيم به اين ترتيب كه بعد از 1-2-3 تا گوشه يقه به كور كردن يكي ها ادامه مي دهيم. در ابتداي همه رجها تا جايي كه بعد از باز كردن يقه در گوشه يقه 2 تا 3 دانه بيشتر باقي نماند. مي توانيم از يك خط حاشيه در قسمت كور كردن ها استفاده كنيم ( مثلا از يك بافت مدادي يا پيچ كوچك در خط حاشيه لبه حلقه آستين استفاده كنيم)

اگر آستين ما در پايين با كشباف شروع شده بعد از كشباف بين 10 تا 15 دانه در يك رج اضافه مي كنيم بعد به فاصله هر 3-4 سانت يكبار از دو طرف آستين 1 دانه اضافه شود تا به گشادي دلخواه در قسمت بازو برسيم بعد از آن حلقه را به اين ترتيب 1-2-3-4 كور مي كنيم و يكي ها را مانند خود لباس همچنان كور مي كنيم تا بالاي آستين كه بين 12 تا 14 دانه بماند اين 12 تا 14 دانه را كور نمي كنيم و موقع بافت يقه كنار دانه هاي گودي يقه قرار مي دهيم. اگر آستين ما در ابتدا با كشباف شروع نمي شود اضافه كردن دانه ها در طرفين بعد از 2 يا 3 سانت به همان فاصله اي كه در بالا ذكر شد دانه اضافه شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:44  توسط mehrdaddinos  | 

در جیب

اگر در يك طرف پيش ژاكت قرار باشد در جيب باز شود دانه هاي آن قسمت را ( بدون محاسبه دانه هاي سجاف جلو) شمرده مثلا اگر 50 دانه باشد 30 تاي آنرا براي قسمت در جيب درون نخ نگه مي داريم و هر طرف جيب 15 تا مي بافيم. به اين ترتيب كه از سر رج بعد از بافت 15 دانه ، 30 دانه را داخل يك نخ جداگانه مي كنيم و در ادامه بافت خودمان داخل نخي را كه دانه ها داخل آن است يكي يكي مي بافيم تا 30 دانه مجددا بدست آيد. در انتهايكار نخ مذكور را بيرون مي كشيم. به اين ترتيب 2 قسمت جداگانه 30 تايي در بالا و پايين داريم. دانه هاي رو به بالا را براي دهان جيب كشباف مي بافيم و دانه هاي رو به پايين را بافت ساده انجام مي دهيم به اندازه دلخواه براي يك كيسه جيب كه در آخر كيسه و دهانه جيب به لباس پس دوز مي شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:43  توسط mehrdaddinos  | 

شال زنانه

ضخامت نخ طوري باشه كه اگه با ميل 5 ،17 تا دونه سربندازيد و22 رج ببافيد يه مربع 10*10 حاصل بشه
اندازه شال 35 در 150 سانته و با اين gauge كه گفتم سه تا كلاف 100 گرمي نياز داره
واما مدل:17 تا دونه در نظر بگيريد وبراي 4 رج اينطور پياده كنيد
رج اول مدل:
دوتا يكي از زير، دوتا يكي از زير، دوتا يكي از زير،يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،يكي از زير، يه ژوته،دوتا يكي از زير،دوتا يكي از زير،دوتا يكي اززير
رج دوم مدل:همه اززير
رج سوم مدل:همه از زير
رج چهارم:همه از رو

بافت شال:61 تا دونه رو ميل (البته دوتا ميل با هم) سربندازيدو بعد يه ميل رو در بايريد وشروع به بافتن كنيد.
رج اول(روي كار):5 تا دونه از زير(كه بايد در رجهاي بعدي هم از زير بافته بشه مثل بافت ابري)،بعد مدل رو پياده مي كنيد ومدام تكرار مي كنيد تا 5 تا دونه اخركه اونا رو از زير ميبافيد.
رج روم،سوم وچهارم رو همونطور كه در مدل گفته انجام ميدين.
رج 5 :دوباره تكرار ميكنين وبافت رو تا 150 سانت ادامه مي دين وسپس كور مي كنين.

دور بافت هم قلاب داره :يه پايه بلند توي لبه شال بعد 3 تا زنجيره ،يه سانت ميري جلو دوباره يه پايه بلند همينطور دور تادور شال رو قلاب ميزني.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم دی 1390ساعت 14:42  توسط mehrdaddinos  | 

نقشه خوانی

نقشه خواني
در نقشه خواني همواره از سمت راست نقشه واز پايين به بالا بايستي علامتها خوانده شود.مثلا در نقشه زير براساس توضيحات گفته شده علامت دش بر عكس اولين دونه است كه بايد بافته بشه.بعد علامت دايره است كه همان ژوته مي باشد.به همين ترتيب تا انتهاي رج براساس نقشه پيش مي رويم در بعضي موارد كه نقشه براي پشت بافت نيز بايستي انجام شود رديف دوم را براي رج دوم در نظر مي گيرند .ولي براي اين نقشه چون همه رجهاي زوج ساده وبه رو مي باشد فقط براي رجهاي روي كار (فرد) نقشه آمده است.
در بعضي از موارد در طول چند رج دونه اضافه مي شود كه چون اون دونه در رجهاي قبلش وجود نداشته علامت مربع تو پر ميزارن كه در اينمواقع بايد بدون در نظر گرفتن آن به ادامه نقشه بپردازيم.
اميدوارم با اين توضيحات بافتن با نقشه براتون راحت بشه.مربع تو پر:يعني دونه در نظر گرفته نشده(يعني يه جايي در رجهاي بعد چون دونه اضافه ميشه تو اون رج مورد نظر بايد هيچ در نظر بگيريم.
خط راست:يه دونه به زير
دايره تو خالي:يه ژوته
دش بر عكس:دونه اول و دوم رو نبافته به ميل بگيرين وسپس از سمت چپ دونه دوم ميل چپ رو داخل برده و دوتا دونه رو يكي به زير بكنين اين روش متقارن دوتايكي از زير براي سمت مقابل بافت هست كه در تقارن قرار بگيره.اگه متوجه نشدين مي تونين دوتايكي به زير ببافين.
دش:دوتايكي زير
علامت ششم:يه دونه نبافته به ميل،دوتايكي زير،دونه نبافته رو روي دونه دوتايكي شده بندازين.
علامت هفتم:3 تايكي زير
علامت هشتم:دوتا دونه نبافته به ميل،1 زير،دوتا دونه نبافته رو روي يه دونه بافته شده بندازين.

اين نقشه از پايين به بالا و از راست به چپ خوانده ميشه.رجهاي زوج(مثل2و4و6و...)روي نقشه نشون داده نشده كه همه به رو هست.دو طرف اين شال 3 تا دونه به زير بايستي در نظر گرفته بشه.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1390ساعت 18:51  توسط mehrdaddinos  | 

بادبزنی 1

من برای این مدل 37 دانه سر انداختم .
رج اول :
4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته+ 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کرده تا آخررج که ۳  دانه باقی بماند که این ۳ دانه هم از رو بافته میشود .
رج اول به طور کامل : 4 تا ازرو + ( 2 دانه یکی+ 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2 دانهیکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو ) + ( 2دانه یکی + 5 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه رو )+3دانه از رو
رج دوم :
دانه ها را همانطور که به نظر میاد ببافید و ژوته از رو بافته میشود .
رج سوم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته+ 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا آخر رج تکرارکنین .
رج چهارم :
تکرار رج دوم
رج پنجم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته+ 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تا انتهای رجتکرار کنین .
رج ششم :
تکرار رج دوم
رج هفتم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته+ 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز تا انتهای رج تکرارکنین .
رج هشتم :
تکرار رج دوم
رج نهم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 ژوته+ 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین تاانتهای رج .
رج دهم :
تکرار رج دوم
رج یازدهم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرار کنین
رج دوازدهم :
تکرار رج دوم
رج سیزدهم :
4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی+ 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ...تا انتهای رج تکرار کنین
رج چهاردهم :
تکرار رج دوم
رج پانزدهم :
4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 2 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج شانزدهم :
تکرار رج دوم
رج هفدهم :
4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی+ 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود
رج هجدهم :
تکرار رج دوم
رج نوزدهم :
4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 4 دانه از زیر +1 دانه از رو + 2 دانه یکی +2 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .
رج بیستم :
تکرار رج دوم
رج بیست و یکم :
4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 5 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی+ 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج تکرار میشود .
رج بیست و دوم :
تکرار رج دوم
رج بیست و سوم :
4 دانه از رو + ( 1 ژوته + 6 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تکرار تا انتهای رج
رج بیست و چهارم :
تکرار رج دوم

این 24 رج در تمام طول بافت تکرار میشود .

نکته :
شما میتونین این مدل رو بزرگتر با کوچکترهم ببافین یعنی به جای 5 دانه رج اول که از زیر میبافین تعداد دانه دلخواهتون رو ببافین .
روی بافت :


پشت بافت :


+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1390ساعت 18:47  توسط mehrdaddinos  | 

بادبزنی2

مدل دیگر طرح لوزی :
بافتش مثل همون هست فقط جای لوزی هامون برعکس میشه .
برای این مدل من  ۳۷ دانه سر انداختم .
رج اول :
4 دانه از رو + ( 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر+ 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... داخل پرانتز را تکرارکنین تا انتهایرج فقط دقت کنین ۳ دانه آخر رج را از رو ببافین .
رج دوم :
دانه ها را همانطور که میبینین ببافین و ژوته ها از رو بافته میشود .
رج سوم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج چهارم :
تکرار رج دوم
رج پنجم :
4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج ششم :
تکرار رج دوم
رج هفتم :

4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج هشتم :
تکرار رج دوم
رج نهم :
4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج دهم :
تکرار رج دوم
رج یازدهم :
4 دانه از رو + ( 6 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج دوازدهم :
تکرار رج دوم
رج سیزدهم :
4 دانه از رو + ( 5 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج چهاردهم:
تکرار رج دوم
رج پانزدهم :
4 دانه از رو + ( 4 دانه از زیر+ 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج شانزدهم :
تکرار رج دوم
رج هفدهم :
4 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج هجدهم :
تکرار رج دوم
رج نوزدهم :
4 دانه از رو + ( 2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج بیستم :
تکرار رج دوم
رج بیست و یکم :
4 دانه از رو + ( 1 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 5 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج بیست و دوم :
تکرار رج دوم
رج بیست و سوم :
4 دانه از رو +  ( 2 دانه یکی + 1 دانه از رو + 6 دانه از زیر+ 1 ژوته + 1 دانه از رو ) + ... تا انتهای رج
رج بیست و چهارم :
تکرار رج دوم

در تمام طول بافت رج یکم تا بیست و چهارم را تکرار میکنین .

هم این مدل هم مدل قبلی 4 دانه ابتدا و ۳ دانه انتهای بافت سلیقه ای هست میشه از 2 شروع بشه تا هر چند تا که سلیقه شماست .
نکته :
هم این مدل هم مدل قبلی رو میتونین طوری دانه زیاد کنین که سوراخ نیفتد .
روی بافت :


پشت بافت :


این هم بافت لوزی طوری بافته شده که ژوته ها سوراخ نیفته .

روی بافت :


پشت بافت :


+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1390ساعت 18:46  توسط mehrdaddinos  | 

گرد بافی2

11 دانه سر بگیرید
در رج اول کشباف ببافید ..... یکی زیر - یکی رو
رج دوم : یک دانه از رو - یک دانه را دو تا کنید بدون اینکه سوراخ بیفتد ( آموزش )  -  یک دانه از رو - یک دانه را دو تا کنید ...... و تا انتهای رج به همین ترتیب
رج سوم : 1 دانه را دو تا کنید - 2 دانه از رو - 1 دانه رو دو تا کنید ..... تا انتهای رج ادامه دهید
رج سوم : دو تا از رو - 1 دانه از زیر یک دانه را دو تا کنید - دو دانه از رو - یک دانه را دو تا کنید ...... تا انتهای رج
به همین ترتیب در هر ج به دانه هایی که از زیر باید بافته شود یک دانه اضافه کنید
وقتی تعداد دانه های زیر به 7 دانه رسید .... دانه وسط را از رو ببافید .... شش دانه را با یک دانه ای که از رو میبافیم به دو قسمت تقسیم میکنیم تا اندازه کشباف های ما از 3 دانه بیشتر نشود ...... تا همه قطری یکسان داشته باشد .

بافتمان را تا جایی ادامه میدیهم که اندازه نصف دانه های ما به اندازه نصف عرض شانه رسیده باشد .....
در اینجا به مرحله ایجاد حلقه آستین رسیده ایم
سپس تعداد دانه ها را تقسیم بر چهار میکنیم .....
یک چهارم از دانه ها را میبافیم
یک هشتم از دانه ها را کور میکنیم

یک چهارم بعدی را نیز میبافیم
و باز یک هشتم از دانه ها را کور میکنیم
یک چهارم باقیمانده را نیز میبافیم
در رج بعد به اندازه همان دانه هایی که کور کرده ایم در همان جای خودش دانه اضافه میکنیم
و بافتمان را ادامه میدهیم تا قطر دایراه به اندازه دور سینه برسد و سپس کور میکنیم.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1390ساعت 18:41  توسط mehrdaddinos  | 

گرد بافی 1

به تعداد شعاع دایره دانه سر بگیرید ... برای بافت ژاکت یا جلیقه بهتر است دور سینه را اندازه بگیرید و تقسیم بر 2 کنید .... تا اندازه شعاع دایره ای که میخواهید ببافید بدست آید.
بعد از سر گرفتن دانه ها در رج بعد تعداد دانه ها را تقسیم بر 6 کنید .... مثلا اگر 60 دانه سر گرفته اید تقسیم بر 6 میشود 10
بعد از تقسیم کردن
در رج اول یک پنج ششم دانه ها را ببافید ....... ( طبق مثال 50 دانه ) و ده دانه بعدی را نبافته و برگردید و تا انتهای رج ببافید
در رج بعد چهار ششم دانه ها را ببافید ....... ( طبق مثال 40 دانه ) و 20 دانه بعدیر ا نبافته و برگردید و تا انتهای رج ببافید
در رج بعد سه ششم دانه ها را ببافید ...... ( طبق مثال 30 دانه ) و 30 دانه بعدی را نبافته برگردید و تا انتهای رج را ببافید
در رج بعد دو ششم دانه ها را ببافید ...... ( طبق مثال 20 دانه ) و 40 دانه بعدی را نبافته برگردید و تا انتهای رج را ببافید
در رج بعد یک ششم دانه ها را ببافید .... ( طبق مثال 10 دانه ) و 50 دانه بعدی را نبافته برگردی و تا انتهای رج ببافید
در رج بعد تمام دانه ها را ببافید و
در رج های بعدی نیز مراحل را از رج اول تا تکرار کنید ....

تا نتیجه کارتان یک بافت گرد باشد ...... برای جای آستین نیز در محل مخصوص باید دانه کور کنید ....

من از این بافت یه نمونه کوچیک بافتم برای اینکه مراحل کار هم به طور عینی دستتون بیاد ........

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1390ساعت 18:40  توسط mehrdaddinos  | 

`پیچ پایهi

در مورد بافت پيچ تنها نكته اصلي اينه كه پيچ رو از عقب يا جلو ايجاد مي كنيم.

براي بافت پيچ از پشت بايستي تعداد دونه مورد نظر براي پيچ رو(عموما 2 يا 3 دونه است) با 2-3 دونه بعدي روي ميل  از پشت جابجا كنيم وببافيم كه براي جابجا كردن هم ميشه از ميلهاي كمكي استفاده كرد(مثل تصوير)يا سنجاق قفلي ويا بصورت كاملا حرفه اي !با انداختن اون به بيرون از ميل.بعد 4-6  رج بعد دوباره اينكارو تكرار مي كنيم بسته به نوع پيچ.تصاوير زير گوياي اين موارد است.

براي بافت پيچ از پشت بايستي تعداد دونه مورد نظر براي پيچ رو(عموما 2 يا 3 دونه است) با 2-3 دونه بعدي روي ميل از جلو جابجا كنيم وببافيم كه براي جابجا كردن هم ميشه از ميلهاي كمكي استفاده كرد(مثل تصوير)يا سنجاق قفلي ويا بصورت كاملا حرفه اي !با انداختن اون به بيرون از ميل.بعد 4-6  رج بعد دوباره اينكارو تكرار مي كنيم بسته به نوع پيچ.تصاوير زير گوياي اين موارد است.

+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم دی 1390ساعت 18:34  توسط mehrdaddinos  | 

کفش ماشین

اين اندازه براي سايز 74 ( كودك نه ماهه ) در نظر گرفته شده است، كه اندازه ها را نسبت به سن نوزاد و اندازه پا ميتوان تغيير داد


ملزومات:
1- كامواي نازك و نرم به رنگهای سبز، مشکی و کمی هم سفید یا طوسی خیلی کمرنگ
2- ميل شماره 5/2
3- میل قلاب بافی شماره 2
4 – دو عدد دکمه متوسط به رنگ قرمز بعنوان چراغ
براي شروع تعداد 37 دانه با رنگ مشکی سر مياندازيد وبافت را به ترتيب زير ادامه ميدهيد

رج اول: همه از زير


رج دوم: همه از زير


رج سوم:18 دانه از زير - 1 دانه ژته - 1 دانه از زير - 1 دانه ژته - 18 دانه از زير


رج چهارم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)


رج پنجم: 18 دانه از زير - 1 دانه ژته - 3 دانه از زير - 1 دانه ژته - 18 دانه از زير


رج ششم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)


رج هفتم: 18 دانه از زير – 1 دانه ژته – 5 دانه از زير – 1 دانه ژته – 18 دانه از زير


رج هشتم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)


رج نهم: 18 دانه از زير – 1 دانه ژته – 7 دانه از زير – 1 دانه ژته – 18 دانه از زير


رج دهم: همه از زير ( وقتي به ژته ها ميرسيد دانه را طوري ميبافيد كه سوراخ نيفتد)


رج يازدهم: 18 دانه از زير – 1 دانه ژته – 9 دانه از زير – 1 دانه ژته – 18 دانه از زير


رج دوازدهم: در این رج تعداد دانه ها  به 47 دانه رسيده و تمام 47 دانه را همه از زیر میبافید


رج سیزدهم: رنگ نخ را عوض میکنید و با رنگ سبز تمام این رج را از رو میبافید


رج چهاردهم: تمام دانه ها را از زیر میبافید


رج پانزدهم: تمام دانه ها را از رو میبافید


رج شانزدهم: تمام دانه ها را از زیر میبافید


رج هفدهم: تمام دانه ها را دوباره از زیر میبافد


«از اينجا به بعد بافت را برای رویه کفش ادامه میدهیم »


رج هجدهم: 28 دانه از زير – دو دانه را از زير با هم يكي كنيد و بقيه دانه ها را نبافيد


رج نوزدهم: *از همان جا برگرديد – دانه اول را بلند كنيد يعني نبافيد – 9 دانه از رو ببافيد – 2 دانه را از رو با هم يكي كنيد – بقيه دانه ها را نبافيد*


رج بيست تا بیست و نهم: در تمام اين 10 رج، به ترتيبي كه در قسمت ستاره دار(*) رج نوزدهم بافته بوديد در اينجا نيز دقيقا همان تعداد دانه و طرز بافت را تكرار ميكنيد
در اینجا یازده دانه رویه کفش کاملا مشخص شده است ، حال ادامه بافت را فعلا روی یازده دانه وسط یا همان رویه کفش ادامه میدهید تا زبانه کفش را ببافید و باز با همان بافت ساده را ادامه میدهید ( یک رج از زیر  و یک رج از رو)


رج سی ام: تمام یازده دانه را بدون کم یا زیاد کردن در این رج میبافید


رج سي و یکم و سی و هفتم: (یک  دانه را نبافید – 9دانه را ببافید – دانه آخر را نبافته برگردید) - در رج برگشت 8 دانه ببافید و برگردید – دوباره 7 دانه ببافید و برگردید – 6 دانه ببافید و برگردید – 5 دانه ببافید و برگردید – 4 دانه ببافید و برگردید – 3 دانه ببافید، کلا در این قسمت 7 رج بافته اید


از این قسمت به بعد بافت کمی مشکل میشود و کسانی که تجربه کمتری دارند به دقت بیشتری نیاز دارند، ولی اگر دقیقا عین گفته ها عمل کنند مشکلی پیش نخواهد آمد


نخ را همان جا که قسمت زبانه کفش تما شده میبریم و به ابتدای رج که شامل تمامی دانه های روی میشود میرویم و نخ را به آنجا گره میزنیم و یک رج همه از زیر میبافیم ولی در قسمتی که زبانه کفش به بدنه وصل میشود یک دانه میگیریم، یعنی در دو طرف زبانه که میشود در کل رج 2 دانه اضافه کرده ایم و در رج برگشت بافتنی را کور میکنیم


پشت و زیر کفش را میدوزیم و سپس از درز پشت شروع میکنیم و با قلاب دو ردیف پایه کوتاه روی دانه میبافیم چون این کفش بند ندارد و ممکن است از پای نوزاد به راحتی در بیاید پس در قسمت پشت نزدیک به درز پشتی در هر طرف از طرفین پشت یک دانه را رد میکنیم و روی دانه بعدی پایه را میزنیم تا پشت کفش کمی جمع شود و این دو رج بافت را دور تا دور لبه کفش و همچنین زبانه ادامه میدهیم و سپس کار را تمام میکنیم
حال چهار عدد چرخ با کاموای مشکی را بدین ترتیب میبافیم : 5 دانه زنجیره و دو سر آن را به هم وصل میکنیم تا یک حلفه ایجاد شود درون حلقه را با پایه های کوتاه پر میکنیم و تا حدی که قطر دایره مناسب با سایز کفش باشد، چون میخواهیم بعنوان چرخ از این دایره ها استفاده کنیم بافت را ادامه میدهیم،  با کاموای سفید یک ضربدر روی چرخها میدوزیم و به دو طرف کفش وصل میکنیم، قسمت جلوی کار را نیز به صورت 4 یا 5 خط عمودی با کاموای سفید و سوزن میدوزیم و چراغها یا همان دگمه های قرمز را نیز به وسیه دوخت وصل میکنیم، امیدوارم از دیدنش تو پای نی نی های نازتون لذت ببرید  

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:15  توسط mehrdaddinos  | 

34 دانه سر میندازیم و 4 سانیمتر کشباف میبافیم(2دانه از زیر 2 دانه از رو)بعد از کشباف دانه ها رو به وسیله سنجاق علامتگذاری میکنیم 14 دانه اول 6 دانه وسط و14 دانه اخر علامت گذاری می شود.
بعد از کشباف 14 دانه اول همه از رو (در هر دو طرف) 6 دانه وسط را ساده میبافیم(یه رج از زیر یه رج از رو) 14 دانه اخر هم همه از رو (در هر دو طرف) 6 رج به همین ترتیب میبافیم.
در رج هفتم به دانه های وسط که می رسیم 3 دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با 3 دانه بعد عوض میکنیم و همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه میدهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست میشود.
فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها 5 سانتی متر است به همین ترتیب بافتها را تا جایی که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد ادامه دهیدکه در این مدل 18 سانتی متر بافته شده و در ادامه یک رج قبل از کشباف انتهایی  دریچه شصت را    می اندازیم به این ترتیب که 4 دانه که بافتیم 9 دانه کور میکنیم1 دانه از رو میبافیم 6دانه ساده و 14دانه از رو میبافیم.
در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم 9 دانه سر می اندازیم و ادامه رج را میبافیم.
در رج بعد کشباف را به همان طریق 2 دانه از زیر 2 دانه از رو میبافیم به طول 2 سانتی متر و در اخر دانه ها را کور میکنیم و دو طرف کار را به وسیلقه قلاب یا سوزن به هم وصل میکنیم.
نکته:همه مارپیچها را از روی بافت انجام میدهیم (و همینطور کور کردن برای جای شست را).
اگر فکر میکنید برای دستهای شما 34 دانه کم یا زیاد است به تعداد مساوی به 14 دانه اول و اخر اضافه یا کم میکنیم .
توجه داشته باشید دریچه های دست چپ و راست بلعکس هم است و یکی از سمت اول کار کور میشود و دیگری از قسمت اخر کار.
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:13  توسط mehrdaddinos  | 

مطالب قدیمی‌تر