کاموا بافی

سفید برفی

ش نوزاد3

آموزش بافت یک نوع پاپوش برای کوچولوهای نازبافت این پاپوش زیبا را با 25 دانه شروع میکنید و 30 رج بافت ابری (همه رج از زیر) میبافید،  بعد از پایان سی رج ، 10 دانه از ابتدای کار را کور میکنید و رنگ کاموا را عوض میکینم و با رنگ سفید 4 رح میبافید، دوباره با رنگ صورتی 4 رج ( اینبار یک رج از رو و یک رج از زیر دوباره یک رج از رو و یک رج از زیر )  و به همین ترتیب یک در میان رنگها را عوض کرده و  ادامه میدهید، 9 بار رنگ سفید و 8 بار رنگ صورتی تکرار میشود، و رنگ صورتی در تمام ردیفها بافت ساده یا همان یک رج از رو و یک رج از زیر بافته میشود و رنگ سفید نیز به صورت بافت ابری بافته میشود و بافتنی را در اینجا کور میکنیم، بعد از اتمام این مرحله باید شکلی شبیه به تصویر زیر داشته باشید
کار را مانند تصویر پائین میدوزیم
مانند تصویر پائین دو طرف قسمت راه راه کار را جمع کرده،دوخته و زیر پاپوش را نیز میدوزیم
در انتها لبه های آزاد دور مچ پا را به بیرون بر میگردانیم یک کوک ساده و طوری که نخ ما دیده نشود روی لبه انجام میدهیم تا بتوانیم بند را از درون آن رد کنیم، طریقه درست کردن بند و منگوله نیز در آموزش های قبلی توضیح داده شده فقط دوباره ذکر میکنم که بخار دادن به منگوله و سپس مرتب کردن آن بوسیله قیچی زیبایی خاصی به آن میدهد

امیدوارم نی نی نازتون با پوشیدن این پاپوشها پاهاش گرم بشه و حسابی دلبری کنه، موفق باشین


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:13  توسط mehrdaddinos  | 

ابتدا گودی حلقه آستین و بافت آستین .لقه استین

ابتدا گودی حلقه آستین و بافت آستین .

معمولا وقتی به حلقه آستین میرسیم برای گودی حلقه آستین باید به این ترتیب دانه ها را از دو طرف کم کنیم .

برای قسمت پشت لباس :
رج اول 3 دانه کم کنید.
رج سوم 2 دانه کم کنید.
رج پنجم 2 دانه کم کنید.
رج هفتم 1 دانه کم کنید.
یعنی میشود ( 3 - 2 - 2 - 1 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برای قسمت جلوی لباس :
رج اول 4 دانه کم کنید.
رج سوم 3 دانه کم کنید.
رج پنجم 2 دانه کم کنید.
رج هفتم 1 دانه کم کنید.
یعنی میشود ( 4 - 3 - 2 - 1 )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طریقه بافت و کم کردن برای آستین لباس :
دور مچ را با سانتیمتر اندازه بگیرید و طبق مدلی که در نظر دارید ( کشباف و یا هر نوع بافتی که بعد از بافته شدن لوله نشود ) ببافید. بعد از بافت حاشیه یا مچ آستین هر 4 یا 6 رج یک بار در دو طرف آستین یکدانه اضافه میشود. تا جایی که به اندازه طول مچ تا زیر بغل برسد.
سپس از هر طرف ( 4 - 3 - 2 - 1 ) کور کنید و کورد کردن را به یک دانه از هر طرف نقصان دهید. وقتی 10 تا 15 دانه روی میل باقی ماند ( بستگی به ضخامت کاموا دارد ) آنرا یکدفعه کور کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:9  توسط mehrdaddinos  | 

قه هفت

یقه هفت 7 یا یقه گلابی  ( V )قاعده کلی :

وقتی کم کردن دانه برای حلقه آستین تمام شد ، اقدام به باز کردن یقه برای یقه 7 مینماییم .
دانه ها را بصورت مساوی نصف کنید. نصف آنرا در سنجاق قفلی یا نخ نمائید ، به این ترتیب که با سوزنی که نخ دارد هر دانه را گرفته داخل نخ رد کنید تا تمام شود و دو سر نخ را گره بزنید.
حالا بقیه دانه ها را شروع به بافتن کنید. میزان بسته بودن یا باز بودن یقه هفت بستگی به خود فرد دارد ، تعداد دانه هائی که از دو طرف وسط یقه هر بار کور میشود در نهایت باید به اندازه تعداد دانه هائی باشد که برای یقه پشت در نظر گرفته بودید. برای مثال : اگر تعداد دانه های پشت گردن در قسمت پشت 16 دانه بوده است، از هر طرف یقه جلو باید 8 دانه بترتیب کم شود.
تذکر: برای اینکه دانه های کم شدنی یقه جلو به طور منظم تا سرشانه برسد، بهتر است که تعداد دانه هایی که باید کم شود تقسیم بر تعداد رجهای از حلقه آستین پشت تا سرشانه پشت شده تا مشخص گردد هر چند رج در میان باید یکی کم شود.

کشباف یا سجاف دور یقه هفت :
برای سجاف دور یقه هفت معمولا از سه روش استفاده میشود.

روش اول : تمام دانه های یقه جلو را ( سمت راست و سمت چپ ) روی میل بگیرید. سپس شروع به بافت کنید و هر بار که به وسط یقه رسیدید سه دانه وسط را یک رج در میان ( در رج های روی کار ) با هم ببافید کنید.

روش دوم : دانه های سمت  یقه را روی میل بگیرید و به اندازه 3 سانتیمتر کشباف ببافید و کور کنید . سپس دانه های سمت چپ یقه را روی میل بگیرید و به اندازه 3 سانتیمتر کشباف ببافید و کور کنید. در انتها سجاف یقه را در قسمت وسط به دو صورت زیر میتوان دوخت . ( این روش ساده ترین روش بافت سجاف یقه هفت است.
_________________
+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:8  توسط mehrdaddinos  | 

یقه هفت

نوع دیگری از بافت یقه هفت


این نوع بافت یقه هفت با کمی تفاوت در کور کردن دانه ها انجام میشود، به این ترتیب که بعد از تقسیم دانه های قسمت جلوی لباس ، حدود 6 تا 8 دانه ( بستگی به ضخامت کاموا دارد ) در وسط کار یکجا کور میشود و سپس به کور کردن سمت راست و بعد سمت چپ میپردازیم ..

برای بافت سجاف این یقه نیز باید مانند روش دوم عمل کنیم .. یعنی برای هر قسمت از سمت راست و چپ جداگانه دانه بگیریم و ببافیم و در آخر مطابق شکل به قسمت وسط یقه لباس بدوزیم+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:8  توسط mehrdaddinos  | 

پشت یقه

طریه بافت یقه پشت لباس


قاعده کلی :
بعد از اینکه گودی حلقه آستین  در قسمت پشت لباس ایجاد شد و بافت را به اندازه طول حلقه آستین بافتیم ... 6 رج مانده به انتهای بافت به این ترتیب برای یقه پشت حالت میدهیم .
تمام دانه های باقی مانده روی میل را تقسیم بر 3 میکنیم ... قسمت اول برای سرشانه سمت راست - قسمت وسط برای یقه پشت - قسمت سوم برای سرشانه سمت چپ
دانه های یقه هر چند عدد که باشد 12 دانه از آن مقدار را کم میکنیم و بقیه را در قسمت وسط یقه در یک رج کور میکنیم ....
سپس هر سمت لباس را به طور جداگانه حالت میدهیم . از سمت داخل لباس یک رج در میان یکبار 3 دانه - یکبار 2 دانه - بکبار 1 دانه کور میکنیم.
یعنی ( 3 - 2 - 1 )

برای اینکه سرشانه نیز حالت بهتری داشته باشد ، بهتر است دانه های سرشانه را نیز در سه مرحله کور کنید، یعنی تقسیم بر سه کرده و هر یک رج در میان یک قسمت از آن سه قسمت سرشانه را کور کنید.

برای درک بهتر به شکل توجه کنید.


+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:7  توسط mehrdaddinos  | 

یقه ایستاده

یقه ایستاده جلو باز ( زیپ دار )

برای بافت این نوع یقه، حدود 12 سانت قبل از اینکه شکل دادن به هلال یقه را آغاز کنید، باید بافت را نصف کنید. دانه های قسمت جلوی لباس را شمرده و تقسیم بر 2 کنید. دانه ها را ببافید تا به دانه وسطی برسید. از آنجا به بعد بقیه دانه ها را روی میل یدک یا سنجاق بگیرید و به بافتن دانه های روی میل ادامه دهید. 12 سانت بدون کم و زیاد کردن ببافید.
به این ترتیب جلوی لباس به دو تکه تقسیم خواهد شد. ( اگر تمایل دارید می توانید از ابتدا بافت جلو را به صورت جدا ( سمت چپ و سمت راست ) ببافید.
12 سانت ببافید و سپس 5 دانه از کنار کار ( وسط بافت ) کور کنید و کور کردن را طبق قاعده کلی یقه گرد ساده ادامه دهید ( 4 - 3 - 2 - 1 - 1 - 0 )  *به روش بافت یقه گرد ساده مراجعه شود:  


بعد از اینکه هر دو طرف راست و چپ یقه را شکل دادید و سرشانه ها را وصل کردید. دور تا دور یقه را دانه گرفته و به اندازه 10 سانت کشباف ببافید و سپس کشباف را تا کرده و در خط یقه وصل کرده و بدوزید.
سپس زیب را به جلوی لباس بدوزید. برای سجاف زیپ، از قسمت لبه یقه ( زیر کشباف ) 5 دانه گرفته و به اندازه طول زیپ ( 12 سانت ) ببافید و در انتها 5 دانه را روی سنجاق بگیرید. طرف دیگر یقه را نیز به همین شکل 5 دانه گرفته و ببافید و در آخر 5 دانه قبلی را نیز روی همین میل بگیرید و به اندازه یک و نیم سانتی متر تمام 10 دانه را ببافید و کور کنید. سپس سجاف را با دقت به هاشیه زیپ و اطراف با سوزن و نخ تمیزدوزی کنید.

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:6  توسط mehrdaddinos  | 

یقه گرد

یقه گرد سادهقاعده کلی برای بافت یقه گرد معمولی :

برای باقت و شکل دادن یقه گرد، یک روش آن است که لباس را از قسمت پایین ببافیم و وقتی حدود 4 انگشت بسته به پایان بافت مانده بود، شروع به شکل دادن یقه میکنیم. ( منظور از 4 انگشت بسته، انگشت بسته کسی است که لباس را برای او می بافید. مثلاً برای بچه ها، اندازه 4 انگشت بسته خود کودک را اندازه می گیریم.
وسط بافت را مشخص میکنیم. ( دانه ها را شمرده و نصف میکنیم )
نسبت به اندازه لباس و یقه و همینطور ضخامت کاموا، 5 الی 10 دانه را از وسط لباس کور میکنیم. ( در تصویر  10 دانه از وسط کور شده است )
در این مرحله لباس دو تکه میشود. دانه های یک قسمت را داخل میل یدک یا سنجاق بگیرید و بافت را از قسمت مقابل ادامه دهید.
کم کردن را در هر طرف  بافت ( داخل بافت ) طبق توضیحات زیر انجام دهید:

بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس 5 تا 10 دانه )
رج اول 4 دانه کم کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج سوم 3 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج پنجم 2 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج هفتم 1 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج نهم 1 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج یازدهم را بدون کم کردن ببافید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج سیزدهم تمام دانه های سرشانه را کور کنید. ( میتوانید برای سرشانه مطابق راهنمایی برای بافت یقه پشت لباس کمک گرفته و سرشانه را در 3 مرحله کور کنید )
یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد معمولی به این ترتیب خواهد بود : 10 ( 5 تا برای هر طرف ) – 4 – 3 – 2 – 1 – 1 – 0
  • وقتی یقه پشت را نیز بافتید و یکی از سرشانه ها را به هم وصل کردید، دور تا دور یقه را دانه گرفته و به صورت کشباف یا هر نوع بافت مطابق با مدل ببافید و در انتها، سرشانه بعدی را همراه با کشباف بافته شده برای دوریقه بدوزید.
  • این اندازه ها برای بزرگسالان است. برای بچه ها ترتیب کم کردن تفاوتی ندارد تنها فرق آن تعداد دانه های کور شده در وسط لباس است که از 5 تا 10 دانه نسبت به اندازه متغیر است.
یقه گرد باز

برای یقه گرد باز روش کار مانند یقه گرد ساده است با این تفاوت که کم کردن دانه ها را کمی زودتر از 4 انگشت مانده به اتمام کار، شروع میکنیم و به این ترتیب است:

بعد از کم کردن دانه های وسط ( نسبت به اندازه لباس 5 تا 10 دانه )
رج اول 4 دانه کم کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج سوم 2 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج پنجم 2 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج هفتم 1 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج نهم 1 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج یازدهم 1 دانه کور کنید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج سیزدهم را بدون کم کردن ببافید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج پانزدهم را بدون کم کردن ببافید.
رج برگشت را بدون کم کردن ببافید.
رج هفدهم تمام دانه های سرشانه را کور کنید. ( میتوانید برای سرشانه مطابق راهنمایی برای بافت یقه پشت لباس کمک گرفته و سرشانه را در 3 مرحله کور کنید )
یعنی ترتیب کور کردن دانه ها برای یقه گرد باز به این ترتیب خواهد بود : 10 ( 5 تا برای هر طرف ) – 4 – 2 – 2 – 1 – 1 – 1 - 0 - 0

+ نوشته شده در  پنجشنبه هشتم دی 1390ساعت 17:5  توسط mehrdaddinos  | 

توری3

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 15:53  توسط mehrdaddinos  | 

سارافون

کاموا با ضخامت متوسط 300گرم رنگی - 50 گرم کاموای سفید - میل شماره 3.5

 بافت سمت راست جلو -48 دانه سر انداخته وساده ببافیدوشش دانه را برای جا دکمه کشباف یکی رو یکی زیر ببافید هر چهار رج از سمت پهلو یک دانه کم کنیدجا دکمه را در محل مناسب باز کنید.

تا ارتفاع 22 سانت ببافید دیگر نیازی به کاهش ندارید وبه بافتن ادامه دهید تا ارتفاع بافت به 29 سانت برسد برای یقه 25 دانه کور کنید وسرشانه را به اندازه5سانت ببافید وکور کنید .

بافت سمت چپ جلو -32 دانه سر انداخته وبه روش بالا ببافید فقط برای یقه 9 دانه کور کنید.

بافت پشت-68 دانه سر انداخته وساده ببافید هر 4رج از هر طرف یک دانه کور کنید بعداز22 سانت دیگر کم نکرده وتا ارتفاع 34 سانت بافته و یکسره کور کنید.

سرشانه وکناره ها زا به هم بدوزیددور یقه را با نخ رنگی قلاب بافی کنید

 

دور لباس و حلقه استین را جداگانه با نخ سفید قلاب بافی کرده و به سارافون بدوزید. گل روی لباس را بافته وبه ان متصل کنید.کاموا با ضخامت متوسط 300گرم رنگی - 50 گرم کاموای سفید - میل شماره 3.5

 بافت سمت راست جلو -48 دانه سر انداخته وساده ببافیدوشش دانه را برای جا دکمه کشباف یکی رو یکی زیر ببافید هر چهار رج از سمت پهلو یک دانه کم کنیدجا دکمه را در محل مناسب باز کنید.

تا ارتفاع 22 سانت ببافید دیگر نیازی به کاهش ندارید وبه بافتن ادامه دهید تا ارتفاع بافت به 29 سانت برسد برای یقه 25 دانه کور کنید وسرشانه را به اندازه5سانت ببافید وکور کنید .

بافت سمت چپ جلو -32 دانه سر انداخته وبه روش بالا ببافید فقط برای یقه 9 دانه کور کنید.

بافت پشت-68 دانه سر انداخته وساده ببافید هر 4رج از هر طرف یک دانه کور کنید بعداز22 سانت دیگر کم نکرده وتا ارتفاع 34 سانت بافته و یکسره کور کنید.

سرشانه وکناره ها زا به هم بدوزیددور یقه را با نخ رنگی قلاب بافی کنید

 

دور لباس و حلقه استین را جداگانه با نخ سفید قلاب بافی کرده و به سارافون بدوزید. گل روی لباس را بافته وبه ان متصل کنید.+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 15:32  توسط mehrdaddinos  | 

پالتو زنانه

بافت پالتوی زنانه سایز 42-44

 

وسایل مورد نیاز

 کاموای ضخیم 1800گرم (18عدد کاموای صد گرمی )

میل شماره 8 - 4 عدددکمه بزرگ

بافت پشت پالتو-  60 دانه سرانداخته و 5دانه زیر و5دانه روببافید.تا 4رج این بافت را دارید بطوریکه 12 مربع ایجاد شود.

دررج بعدی بافت برعکس می شود دانه هایی که زیر است رو بافته شود وبرعکس

بافت را ادامه داده تا 6 ردیف مربع داشته باشید.حال بافت ساده می شود هر 5رج یک بار یک دانه دراول هر رج کم کنید .وقتی اندازه بافت به 76 رسید برای حلقه از هر طرف 5دانه یکباره کم کنید. و21 سانت حلقه راببافید. سرشانه را دردومرحله کور کنید تا اریب بیایستد وبرای یقه 14 دانه را صاف کور کنید.

سمت چپ جلو-

40 دانه سر انداخته مانند پشت ببافید فقط برای حاشیه جا دکمه از سه مربع استفاده کنید .برای یقه بعداز اینکه بافت به 93 سانت رسید هردورح یکبار یکبار 4دانه - 2بار 2دانه- 2بار 3دانه- 1بار دودانه و2بار یک دانه کور کنید.

سمت راست جلو- مانند سمت چپ است فقط جادکمه باز شود

استین -40 دانه سرنداخته 5ردیف مربع ببافیدومابقی بافت ساده استتعداز اینکه قد استین به 43 رسید دانه ها را کور کنید.

بافت کلاه-ازروی یقه 55دانه گرفته وو6ردیف مربع ببافید ودرز کلاه رابدوزید.

بافت جیب- 15 دانه سرانداخته و4ردیف مربع ببافید. وذرقسمت جلو بدوزید

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 15:28  توسط mehrdaddinos  | 

کت توری

    روش بافت در ادامه مطلب


 

برای بافت جلو لباس37 دانه سر انداخته وبا میل شماره 3 ببافید.برای حلقه یک بار سه دانه و دو بار یک دانه کور کنید . برای یقه یک بار 4 دانه ویک بار دو دانه و یک بار یک دانه کور کنید.پشت لباس با 60 دانه هم مانند جلو بافته می شود در قسمت یقه نیازی به کور کردن ندارید.بافت استین - 50 دانه سر انداخته مطابق نقشه ببافید. برای جای حلقه  یک بار 3دانه و 6 بار یک دانه در هر طرف کور کنید مابقی دانه ها باهم کور شود.

بافت تزیینی دور یقه و استین و کت - در محل مورد نظر دانه گیری کنید دورج ساده ببافید. رج3- دودانه کور ویک ژته تا اخر رج - در رج 4 دانه ها همانطور که دیده می شوند بافته شوند ژته ها را طوری ببافید که توری شوند . در رج ها ی 5و6 ساده بافی کنید بعد همه دانه ها کور شوند. بافت را دولا کرده از ژشت بافت با نخ وسوزن بدوزید

بند تزیینی باقلاب 40 زنجیره زده یک ردیف پایه کوتاه ببافید

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 15:25  توسط mehrdaddinos  | 

توری

 

طرز بافت

رج1- 4 دانه زیر - 2تا یکی اززیر - یک زته -یک دانه زیر - 2تا یکی اززیر -7دانه اززیر دوتا یکی ازرو -یک زته -1دانه زیر- یک زته - 2تا یکی اززیر- 4دانه زیر

رج 2 وهمه رج های زوج ( پشت کار)- همه ازرو

رج 3 -- 3دانه اززیر-3تا یکی اززیر - یک زته -3 دانه زیر - 2تا یکی اززیر -6دانه اززیر دوتا یکی ازرو -یک زته -3دانه زیر- یک زته - 2تا یکی اززیر- 3دانه زیر

رج 5-- 2دانه اززیر-2تا یکی اززیر - یک زته -یک دانه زیر - 2تا یکی اززیر -5دانه اززیر دوتا یکی ازرو -یک زته -1دانه زیر- یک زته - 2تا یکی اززیر- 2دانه زیر

رج 7 -تکرار رج 1

رج 9-- 2تکرار رج 3

رج 11--4دانه اززیر - یک زته -یک دانه زیر - 2تا یکی اززیر - زته -1دانه زیر- یک زته - 2تا اززیر

رج 13-یکی زیر -- یک زته -دوتا یکی ازیر - 2دانه زیر-یک ژته - 3تا یکی اززیر-2تا زیر دوتا یکی از زیر-یک ژته - یک دانه زیر- یک زته - 2دااززیر-

رج 15 --2دانه اززیر - یک زته -2تا یکی اززیر-یک دانه زیر - 2تا یکی اززیر -5دانه اززیر دوتا یکی ازرو سه دانه اززیریک ژته - دوتایکی اززیر-سه دانه اززیر-2تا یکی - یک ژته

رج 17-سه تا زیر- یک ژته - دوتا یکی اززیر-سه دانه زیر- دوتایکی اززیر-5دانه اززیر-یک زته - 2تا یکی اززیر-5دانه ازززیر-2تا یکی - یک زته-

رج19-یک دانه اززیر - 2تا  یکی - یک ژته-5دانه اززیر-2تایکی- یک ژته

رج 21-دودانه اززیر- 2تا یکی- یک ژته-7دانه اززیر-2تا یکی - یک زته

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 15:22  توسط mehrdaddinos  | 

جلیقه کلاه دار

بافت جلیقه کلاهدار

وسایل مورد نیاز

 کاموای ضخیم 350 گرم - میل شماره 5 - زیپ دوتکه (کاپشنی ) 35 سانتی- 6عدد دکمه- پارچه چهارخانه برای استری

نخودی - نیم لوزی وپیچ - و بافت رکن - وساده - بافت های تشکیل دهنده اینلباس هستند مطابق الگوی بالا لباس رابافته کلاه را جداگانه بافته وبروی لباس با دکمه وصل کنید - استری را داخل لباس بدوزید+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 15:7  توسط mehrdaddinos  | 

مدل بافتنی

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم دی 1390ساعت 15:4  توسط mehrdaddinos  | 

کج راه


مثل بافت فندقی بافته میشه ، با این تفاوت که 3 دانه ی هر فندق را هم مثل 3 دانه بعدی از زیر باید ببافید


یعنی یک رج همه از زیر میشه و یک رج همه از رو

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:41  توسط mehrdaddinos  | 

زیگزاک بافی
با 8 دانه يك خط تشکیل میشه و  تعداد دانه هاتون بايد مضربي از 8 باشه 


 رج 1 ( روی کار ) : 5  رو - 3  زير 

رج 2 (پشت کار ) : 3  رو - 5  زير  


 رج 3 : 1 زير - 5  رو - 2  زير 

 رج 4 : 2  رو -5  زبر- 1 رو 


رج 5 : 2  زير- 5  رو - 1 زير 

رج 6 : 1 رو - 5  زير - 2  رو 


 رج 7 : 3 زير - 5  رو

رج 8 : 5  زير - 3  رو 


 رج 9 : 2  زير - 5  رو - 1 زير 

رج 10 : 1 رو - 5  زير - 2  رو 


 رج 11 : 1 زير - 5  رو - 2  زير 

 رج 12 : 2  رو - 5  زير - 1 رو 


این  12 رج را از ابتدا دوباره ببافید 

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:40  توسط mehrdaddinos  | 

چوب کشو

مدل از 10 دونه تشکیل میشه 


ابتدا 3 رج از زیر میبافیم و بعد شروع به بافت مدل میکنیم 


 رج 1 : يك ژته، 3 تا از زير ، 3 تا يكي از زير ، 3 تا از زير ، يك ژته ، يكي از زير 


رج 2 : همه از رو 


رج 3 : مثل رج 1 


رج 4 : همه از زير

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:37  توسط mehrdaddinos  | 

اصطلاحات پترن ها


Needle   ميل 

Double pointed needle   ميل هاي چندتايي

Circular needle   ميل گرد 

Cast on   سر انداختن 

Cast off   كور كردن 

(Knit(K    بافتن( يا از زير بافتن هم معني ميده) 

(Purl(P  از رو بافتن 

Rib   كشباف (يكي از زير يكي از رو يا ...) 

Stich  دونه 

Garter   همه از زير يا بافت ابري يا ركن 

Dec   كم كردن 

Inc   اضافه كردن 

Stockinette   بافت ساده (يه رج از زير يه رج از رو) 

Cable   بافت پيچ 

Slip  دونه رو نبافته بگيريد 

K2 tog   دوتا يكي كردن از زير 

k1   يه دونه از زير(به جاي 1 هر عددي بود يعني اون تعداد دونه رو از زير ببافيد
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:35  توسط mehrdaddinos  | 

ناف لیلی

 


تعداد دانه ها بستگي به فاصله اي كه بين دو مدل مي اندازيم داره (به فرض 5 دانه) ولي عموماً خود مدل با 3 دانه بافته ميشه :


5 دانه از رو ، *جاي دانه اول رو با دانه هاي دوم و سوم عوض مي كنيم ، ابتدا همين دانه هاي دوم و سوم را از زير دو تا يكي مي كنيم بعد دانه اول را زير مي بافيم *و 5 دانه از رو و ....


 رج بعد 5 دانه اي كه از رو بافته بوديم ، از زير بافته مي شود ؛ *يك دانه از رو ، يك ژته ، يك دانه از رو * و باز 5 دانه از زير و ....


 در دو رج بعدي روي دانه هايي كه از رو بافتيم ، زير مي بافيم و روي دانه هايي كه از زير بافتيم ، از رو  


همين 4 رج را مدام تكرار مي كنيم


همين مدل با يك تفاوت كوچك:

5 دانه از رو ، دانه سوم را روي دانه هاي اول و دوم مي اندازيم و به اين طريق اين دو دانه را مي بافيم : *دانه اول از زير، يك ژته ، دانه دوم از زير* 5 دانه از رو


رج بعد 5 دانه از زير ، 3 دانه از رو( ژته به صورتي بافته شود كه سوراخ بيفتد) 5 دانه از زير 


در دو رج بعدي روي دانه هايي كه از رو بافتيم ، زير مي بافيم و روي دانه هايي كه از زير بافتيم ، از رو


همين 4 رج را مدام تكرار مي كنيم

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:34  توسط mehrdaddinos  | 

بافت بامبو

رج روی کار : * 1 ژته ، 2 زیر ، ژته قبلی را روی 2 دانه زیر بافته شده بیندازید * ، داخل * را تکرار کنید تا آخر رج .

 

 رج پشت کار : همه ی دانه ها از رو


این 2 رج را تکرار کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:32  توسط mehrdaddinos  | 

توری ژور

افت مدل توری ژور

مدل از 13 دانه تشکیل میشه + حاشيه 


 رج 1: { 2تا يكي از زير ،يك ژته} (2 بار تكرار) ، يكي از زير ، يك ژته ، {2تا يكي از زير} (2بار تكرار) ، 2 تا از زير ، يك ژته ، 2تا يكي از زير ، يك ژته 


 رج 2 و تمام رجهاي زوج : همه از رو 


 رج 3 : { يك ژته ، 2تا يكي از زير } (2 بار تكرار) ، يك ژته ، 2تا از زير ، {2 تا يكي از زير} (2بار تكرار) ، يك ژته ، يكي از زير ، يك ژته ، 2 تا يكي از زير

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:31  توسط mehrdaddinos  | 

بافت سوسماریتعدا دانه ها باید مضربی از 5 + 4 دانه باشد

این مدل با 19 دانه بافته شده  19 = 4 + (3 * 5)

تعداد طرح در هر رج است


 در این مدل فاصله بین  طرحها 4 دانه از رو است ، شما میتوانید آنرا کم یا زیاد کنید


باید ژته ها رو جوری بگیرید که سوراخ نیفتد


رج 1 : 4  زیر ، 1  رو ، 4  زیر ، 1  رو  ....


رج 2 : 4  رو ، 1 ژته ،  1  زیر ، 1  ژته ، 4  رو ، 1 ژته ، 1  زیر ، 1 ژته  ....  


رج 3 : دانه ها را همانطور که می بینید ببافید ( 4  زیر ، 3  رو ، 4  زیر ، 3  رو ... )


رج 4 : 4  رو ، 1 ژته ، 3  زیر ، 1 ژته ، 4  رو ، 1 ژته  ، 3  زیر ، 1  ژته  .... 


رج 5 : دانه ها را همانطور که می بینید ببافید ( 4  زیر ، 5  رو ، 4  زیر ، 5  رو ... )


رج 6 :  4  رو ، ژته  ،  5  زیر ، 1 ژته  ، 4  رو ، 1  ژته ، 5  زیر ، 1 ژته  .... 


رج 7 : دانه ها را همانطور که می بینید ببافید ( 4  زیر ، 7  رو ، 4  زیر ، 7  رو ... )


رج 8 :  4  رو ، ژته  ،  7  زیر ، 1 ژته  ، 4  رو ، 1 ژته  ، 7  زیر ، 1 ژته .... 


رج 9 : دانه ها را همانطور که می بینید ببافید ( 4  زیر ، 9  رو ، 4  زیر ، 9  رو ... )


رج 10 : 4  رو ، 1  زیر ، 8 دانه را از زیر کور کنید ( از دانه های زیر فقط دانه اول و دانه آخر میماند ) ، 1 زیر ، 4 رو ، 1 زیر ، 8 دانه کور کنید ، 1 زیر ، ....


رج 11 : 4  زیر ، دو دانه باقیمانده از ردیف قبل را از رو با هم یکی کنید ، 4 زیر ، ....


این 11 رج را دوباره تکرار کنید

میتوانید چند رج ساده ببافید و یا بلافاصله تکرار کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:29  توسط mehrdaddinos  | 

برگ2

برگ 3)


در دو طرف برگ باید دانه ها از رو بافته شوند

من 7 دانه از رو در دوطرف بافتم و با 7 دانه توضیح میدم


رج 1 : 7 رو ، 1 زیر ، 7 رو

رج 2 : 7 زیر ، 1 رو ، 7 زیر


رج 3 : 7 رو ، 1 ژته ، 1 زیر ، 1 ژته ، 7 رو ( ژته ها را جوری بگیرید که با بافت از رو در رج بعد سوراخ بیفتد )

رج 4 : 7 زیر ، 3 رو ، 7 زیر 


رج 5 : 7 رو ، 1 زیر ، 1 ژته ، 1 زیر ، 1 ژته ، 1 زیر ، 7 رو

رج 6 : 7 زیر ، 5 رو ، 7 زیر


رج 7 : 7 رو ، 2 زیر ، 1 ژته ، 1 زیر ، 1 ژته ، 2 زیر ، 7 رو

رج 8 : 7 زیر ، 7 رو ، 7 زیر


رج 9 : 7 رو ، 3 زیر ، 1 ژته ، 1 زیر ، 1 ژته ، 3 زیر ، 7 رو

رج 10 : 7 زیر ، 9 رو ، 7 زیر


رج 11 : 7 رو ، 2 تا یکی از زیر ، 5 زیر ، 2 تا یکی از زیر ، 7 رو

رج 12 : 7 زیر ، 7 رو ، 7 زیر


رج 13 : 7 رو ، 2 تا یکی از زیر ، 3 زیر ، 2 تا یکی از زیر ، 7 رو

رج 14 : 7 زیر ، 5 رو ، 7 زیر


رج 15 : 7 رو ، 2 تا یکی از زیر ، 1 زیر ، 2 تا یکی از زیر ، 7 رو

رج 16 : 7 زیر ، 3 رو ، 7 زیر


رج 17 : 7 رو ، 3 تا یکی از زیر ، 7 رو

رج 18 : همه از زیر


چند رج ساده ببافید و دوباره از رج 1 تکرار کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:28  توسط mehrdaddinos  | 

بافت برگ 1
مدل به 10 تا دونه تقسيم ميشه + 6 + حاشيه

اول و آخر هر رج تعداد دونه هایی که برای حاشیه در نظر گرفته اید را ساده یا رکن ببافید


رج 1 : 1 زير ، ( 1 ژته ، 3 زير ، 1 سورژه دوبل ، 3 زير ، 1 ژته ، 1 زير )  داخل پرانتز را تکرار کنید تا 5 دانه آخر  ، 1 ژته ، 3 زير ، 1 سورژه ساده 


رج 2 و تمام رجهاي زوج : همه از رو 


رج 3 : 2 زیر ، ( 1 ژته ، 2 زير ، 1 سورژه دوبل ، 2 زير ، 1 ژته ، 3 زير ) داخل پرانتز را تکرار کنید تا 4 دانه آخر  ، 1 ژته ، 2 زير ، 1 سورژه ساده


رج 5 : 3 زير ، ( 1 ژته ، 1 زير ، 1 سورژه دوبل ، 1 زير ، 1 ژته ، 5 زير ) داخل پرانتز را تکرار کنید تا 3 دانه آخر  ، 1 ژته ، 1 زير ، 1 سورژه ساده


رج 7 : 4 زير ، ( 1 ژته ، 1 سورژه دوبل ، 1 ژته ، 7 زير ) داخل پرانتز را تکرار کنید تا 2 دانه آخر  ، 1 ژته ، 1 سورژه ساده


رج 9 : 1 سورژه ساده ، 3 زير ، (1 ژته ، 1 زير ، 1 ژته ، 3 زير ، 1 سورژه دوبل ، 3 زير ) داخل پرانتز را تکرار کنید تا 1 دانه آخر  ، 1 ژته ، 1 زير


رج 11 : 1 سورژه ساده ، 2 زير ، (1 ژته ، 3 زير ، 1 ژته ، 2 زير ، 1 سورژه دوبل ، 2 زير ) داخل پرانتز را تکرار کنید تا 2 دانه آخر  ، 1 ژته ، 2 زير


رج 13 : 1 سورژه ساده ، 1 زير ، (1 ژته ، 5 زير ، 1 ژته ، 1 زير ، 1 سورژه دوبل ، 1 زير ) داخل پرانتز را تکرار کنید تا 3 دانه آخر  ، 1 ژته ، 3 زير


رج 15 : 1 سورژه ساده ، ( 1 ژته ، 7 زير ، 1 ژته ، 1 سورژه دوبل ) داخل پرانتز را تکرار کنید تا 4 دانه آخر  ، 1 ژته ، 4 زير 


سورژه ساده : 

 يك دونه را نبافته روی میل سمت راست بگیرید ، دانه بعدی را از زیر ببافید ، دانه نبافته را روی دانه ی بافته شده بیندازید


 سورژه دوبل :

 يك دونه را نبافته روی میل سمت راست بگیرید ، 2 دانه بعدی را از زیر یکی کنید ، دانه نبافته را روی دانه ی 2 تا یکی شده  بیندازید

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:26  توسط mehrdaddinos  | 

توری صدفی


مدل از 19 دانه تشکیل شده  + حاشيه ( در دو طرف رج به تعداد دلخواه)


2 ژته از زیر مثل عکس ، پشت سر هم بگیرید


 

2 ژته از رو مثل عکس ، پشت سر هم بگیرید


 


 رج 1 و 2 : همه از زير 


 رج 3 : 1 زير ،
2 ژته از رو ، 2تا يكي از رو ، 13 زير ،2تا يكي از رو ، 2 ژته از زیر ، 1 زير 


 رج 4 : 1 زير ، 
ژته اول را از زیر و بعدی را از رو ببافید  ، 15 زير ،  ژته اول را از رو و بعدی را از زیر ببافید، 1 زير 


 رج 5 و 6 : همه از زير 


 رج 7 : 1 زير ،{ 2 ژته از رو ، 2تا يكي از رو } (2بار) ، 11 زير،{2 تا يكي از رو ، 2 ژته از زیر} (2 بار) ، 1 زير 


 رج 8 : {1 زير، ژته اول را از زیر و بعدی را از رو ببافید } (2 بار) ، 13  زير ، { ژته اول را از رو و بعدی را از زیر ببافید ، 1 زير}(2 بار) 


 رج 9 : همه از زير 


 رج 10 : 6 زير ،{2 ژته ، 1 زير} (14 بار) ، 5 زير 


 رج 11 : 1 زير ،{ 2 ژته از زیر ، 2 تا يكي از رو} (2 بار) ، 2 ژته از زیر ،15 دانه را نبافته به میل راست بگیرید و ژته ها را رها کنید دوباره 15 دانه را به میل سمت چپ برگردانید و دانه ها را بکشید تا بلند شود و سپس 15 دانه را باهم از رو یکی کنید ،{ 2 ژته از رو ، 2 تا يكي از رو } (2 بار) ،  2 ژته از رو ، 1 زير 


 رج 12 : {1 زير، ژته اول را از رو و بعدی را از زیر ببافید} (3 بار) ، 1 زير ، { ژته اول را از زیر و بعدی را از رو ببافید  ، 1 زير} (3 بار) 


این 12 رج را تکرار کنید

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:25  توسط mehrdaddinos  | 

بافت پفکی

 


برای لباسهای بچه گانه و 2 ردیف پایین شلوار مناسب هست


این مدل از رج پشت تقسیم بندی میشه


رج پشت کار : 2 زیر ، 1 رو ، 2 زیر ، 1 رو ، 2 زیر ، ...

رج روی کار : دانه های رو را از رو می بافیم و دانه های زیر ، یکی درمیون گل زده میشه(7 بار بافته میشه) . به این صورت : 1 دانه زیر را 7 بار می بافیم (1زیر، 1 ژته ، 1 زیر ، 1 ژته ، 1 زیر ، 1 ژته ،1 زیر) و سپس 2 رو ، 1 زیر ، 2 رو ، 1 زیر را 7 بار میبافیم ...


پشت کار : دانه های زیر و رو را همانطور که میبینیم میبافیم ، 7 دانه را یکی زیر و یکی رو میبافیم


تا 5 رج این کار تکرار میشه ولی در هر رج رفت و برگشت این 7 دانه که یکی زیر و یکی رو بافتیم (یکی رو و یکی زیر نبافید ، اگه دونه رو به زیر میبینید از رو ببافید و اگه از رو میبینید ، از زیر ببافید ) ، باید جاش عوض بشه یعنی جو دانه ببافیم


رج 6 (روی کار ) : دانه های رو را میبافیم ، 7 دانه را از زیر با هم یکی میکنیم ، 2 رو ، 1 دانه زیر که بین دو پفک بوده را 7 بار میبافیم و جای پفک عوض میشه

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:23  توسط mehrdaddinos  | 

کشباف دولا


وقتي دونه ها رو سر گرفتيد ، 2 رج كشباف ساده ( 1 زير و 1 رو ) ميبافيد 

از رج بعد تا جایی که میخواهید کشباف داشته باشید ، در تمام رجها  فقط دونه هاي زير رو ميبافيد و دونه هاي رو را نبافته در ميل ميگيريد .

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:21  توسط mehrdaddinos  | 

کشباف امریکاییبراي اين كشباف ، وقتي رجي كه روي لباس به طرف خودمان است را مي خواهيم ببافيم ، دانه اول را كه نمي بافيم 

 دانه بعدي را كه به زير است را هم نمي بافيم

 دانه رو را مي بافيم

دانه زير را نمي بافيم

و دانه رو را مي بافيم

تا آخر رج

رج بعد كه پشت لباس به طرف خودمان است همه را مي بافيم

رج بعد دوباره دانه هاي زير را نمي بافيم

رج بعد همه را مي بافيم

.
.
تا آخر

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:19  توسط mehrdaddinos  | 

توری ضربدر


ابتدا چند رج ساده یا رکن میبافیم


در رج بعد 1 دانه از رو میبافیم و 2 ژته میگیریم ، دوباره 1 دانه از رو و 2 ژته ، .... تا آخر رج ادامه میدهیم

در رج بعد دانه ها را نبافته به میل سمت راست میگیریم و ژته ها را رها میکنیم

دانه ها را میکشیم تا بلند و کشیده شود

دوباره دانه ها را به میل سمت چپ برمیگردانیم


6 دانه اول  ( 3 - 3 ) روی میل سمت چپ را نبافته به میل سمت راست میگیریم ، میل سمت چپ را وارد 3 دانه اول میکنیم  و  3 دانه دوم را از داخل آن رد میکنیم ( از روی هم رد نشود ) 


حالا جای دانه ها عوض شده دانه را به میل سمت چپ میگیریم و میبافیم (اول  3 دانه دوم و بعد 3 دانه اول)


همین کار را با همه ی 6 دانه های بعد تکرار میکنیم.

بعد از اتمام این رج ،  چند رج ساده یا رکن میبافیم

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:18  توسط mehrdaddinos  | 

بافت اشکال هندسی

بافت شش ضلعي :


هر مثلث جداگانه بافته میشود

 رج هاي فرد : دو دانه اول و آخر رو دو تا يكي ميكنيم 

 رج هاي زوج : زير

وقتي دانه ها تمام شد از يك طرف مثلث دوباره دانه ميگيريم و ميبافيم 

بافت مستطيل :


34 دانه سربگیرید 


بجاي 3 تا يكي ميتوان اين كار رو انجام داد : يك دانه نبافته ، دوتا يكي از زير ، دانه نبافته را روي دانه دو تا يكي شده بيندازيد


رج اول: 7 زير ، 3 تا يكي ، 14 زير ، 3 تا يكي ، 7 زير


رج هاي زوج : از زير


رج 3 : 6 زير ، 3 تا يكي ، 12 زير ، 3 تا يكي ، 6 زير


رج 5 : 5 زير ، 3 تا يكي ، 10 زير ، 3 تا يكي ، 5 زير


رج 7 : 4 زير ، 3 تا يكي ، 8 زير ، 3 تا يكي ، 4 زير


رج 9 : 3 زير ، 3 تا يكي ، 6 زير ، 3 تا يكي ، 5 زير


رج 11 : 2 زير ، 3 تا يكي ، 4 زير ، 3 تا يكي ، 4 زير


رج 13 : 1 زير ، 3 تا يكي ، 2 زير ، 3 تا يكي ، 1 زير


رج 15 : 3 تا يكي ، 3 تا يكي


رج 17 : 2 تا يكي 

بافت مثلث :


 37 دانه سربگیرید

تعداد دا نه ها بايد مضربي از 12+1 باشد


رجهاي فرد : دانه هاي دوم و سوم از اول و آخر را باهم يكي ميكنيم


در رجهاي زوج و فرد : 3 دانه وسط را 3 تا يكي ميكنيم


بقيه دانه ها همه از زير بافته ميشوند 

بافت مربع :25 دانه

 رج هاي فرد : 3 دانه وسط را 3 تا يكي كنيد 

رج هاي زوج : زير

  در رج آخر كه ساده است باقيمانده آنها را هم با هم يكي كنيد


(اگر دانه هايي دوم و سوم هر طرف را هم يكي كنيد ميشود بافت مثلث) 

بافت نصف مربع (مثلث) :
تعداد دانه ها بايد فرد باشد


رج هاي فرد : 2 تا يكي ، از زير ببافيد تا به 3 دانه وسط برسيد ، يك دانه را نبافته به ميل سمت راست بگيريد از رو ، 2 تا يكي از زير ، دانه نبافته را روي دانه دو تا يكي شده بيندازيد (انگار همون 3 تا يكي هست) ، از زير ببافيد تا دو دانه آخر ، دو تا يكي


رج هاي زوج : زير


اين دو رج را تكرار كنيد


3 رج آخر به اين شكل بافته ميشه:


 *: دوتا يكي ، يك دانه را نبافته به ميل سمت راست بگيريد از رو ، 2 تا يكي از زير ، دانه نبافته را روي دانه دو تا يكي شده بيندازيد  ، 2 تا يكي


**: زير


***: يك دانه را نبافته به ميل سمت راست بگيريد از رو ، 2 تا يكي از زير ، دانه نبافته را روي دانه دو تا يكي شده بيندازيد 
 

بافت U :به 14 دانه در دو طرف 10 دانه (7+3) احتياج داريم ، اگر بجاي 14 ، 10 دانه داشته باشيم بافت مستطيل ميشود

(14-10-14)

48 دانه سر بگیرید . در اينجا با 16 دانه در طرفين گفته شده


بجاي 3 تا يكي ميتوان اين كار رو انجام داد : يك دانه نبافته ، دوتا يكي از زير ، دانه نبافته را روي دانه دو تا يكي شده بيندازيد
مثل مستطيل بافته ميشه فقط تقسيم بندي رج اول مهمه


رج 1 : 16 زير ، 3 تا يكي ، 10 زير ، 3 تا يكي ، 16 زير


رج هاي زوج : زير


رج 3 : 15 زير ، 3 تا يكي ، 8 زير ، 3 تا يكي ، 15 زير


رج 5 : 14 زير ، 3 تا يكي ، 6 زير ، 3 تا يكي ، 14 زير


رج 7 : 13 زير ، 3 تا يكي ، 4 زير ، 3 تا يكي ، 13 زير


رج 9 : 12 زير ، 3 تا يكي ، 2 زير ، 3 تا يكي ، 12 زير


رج 11: 11 زير ، 3 تا يكي

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 15:16  توسط mehrdaddinos  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر