کاموا بافی

سفید برفی

کشباف دانه ای

کشباف دندانه ای

اصطلاحات بافت :

از زیر پیچیدن: یعنی میل سمت راست  که خالیه و دانه ای در آن نیست را در دومین دونه میل سمت چپ  از پشت وارد میکنیم و از زیر میبافیم و از میل در نمیاریم و بعد دانه اول رو هم از زیر میبافیم و هر دو دانه را با هم به میل راست میاوریم .

از رو پیچیدن : مثل از زیر پیچیدن ولی از رو میبافیم دونه ها رو .

تعداد دانه ها 5دونه +دونه
1
طرز بافت کشباف دندانه ای :

رج اول : از سمت روی بافت ، 1 دونه زیر * 1دونه رو ، از زیر بپیچید ، 1 دانه رو ،1 دانه زیر،  از *  تا آخر این رج تکرار

رج دوم : *1  دانه رو ،1دونه زیر ، از رو بپیچید ، 1دونه زیر ، از *  تا دانه آخر تکرار در آخر 1 دونه  رو .

این دورج را مرتبا" تکرار کنین .


+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 11:10  توسط mehrdaddinos  | 

کشباف

کشباف سوراخدار یا توری :

برای این کشباف بهتر است دانه ها مضربی از 5 + 2 باشند.

تعداد مورد نظر را سر می اندازیم .

رج اول : (سمت روی بافت )،2 دانه رو برای حاشیه ،*1دانه زیر ، 1ژوته بزنید ، 2 دانه را یکی یکی بلند کنید و بعد باهم یکی کنید از زیر ، 2دانه رو ، از * تکرارتا آخر رج .

رج دوم: *2 دانه زیر ، 3 دانه رو ، از * تا 2دانه مانده به آخر تکرار میکنید ،و 2دانه آخر را از زیر .

رج سوم : 2دانه رو ، * 2دانه راباهم یکی کنید از زیر ، 1ژوته بزنید، 1دانه زیر ، 2دانه رو ، از * تا آخر تکرار.

رج چهارم : مثل رج دوم .این چهار رج را مرتب تکرار کنید .+ نوشته شده در  شنبه سوم دی 1390ساعت 11:10  توسط mehrdaddinos  | 

پنجه گربه ای

پنجه گربه ای :
این مدل را با 32 دانه به عنوان نمونه بافتم که دو مدل کامل شد.

رج اول :
32 دانه سر می اندازیم .
رج دوم :
1 دانه زیر + 1 دانه رو + 1 دانه زیر + 1 دانه رو .....
رج سوم :
تکرار رج 2 با این تفاوت که دانه های زیر ، رو و دانه های رو ، زیر بافته میشود .
رج چهارم :
تکرار رج 2 .
رج پنجم :
تکرار رج 3 .
رج ششم :
2 دانه از رو + ( 4 دانه یکی + 1 ژوته +1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 1 دانه زیر + 1 ژوته + 4 دانه یکی ) + 2 دانه از رو + ....
داخل پرانتز را دوباره تکرار میکنیم + 2 دانه از رو .
رج هفتم :
تمام دانه ها از رو .
رج هشتم :
تمام دانه ها از زیر .
رج نهم :
تمام دانه ها از رو .
رج دهم :
تکرار رج ششم .

در ادامه بافت رج ششم تا نهم را در تمام بافت تکرار میکنیم .
نکته :
دو یا چهار رج کشبافت اول بافتمون میبافیم تا پایین بافتمون جمع نشود .
برای راحت تر فهمیدن مدل بعد از اینکه 4 دانه رو یکی کردین تا 6 تا ژوته باید بندازین ، ششمین ژوته بعدش دوباره 4 دانه یکی میشود .

روی بافت :پشت بافت :
 
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:14  توسط mehrdaddinos  | 

ژاکت زنانه

آموزش بافت ژاکت :

برای بافت این لباس ۸ عدد کاموای ۱۰۰ گرمی استفاده شده که در هنگام بافت این کاموا دولا شده است .

تعداد دانه های لباس برای یک فرد ۴۵ کیلو گرمی :

جلو : ۶۰ دانه

پشت : ۱۲۰ دانه

آستین : ۴۵ دانه

بافت جلوی لباس :

ابتدا ۶۰ دانه سر انداخته و من در اینجا کشبافت نبافتم و بعد ۸ دانه را برای جادکمه که بافت ابری میبافیم + بقیه دانه ها را هر مدلی که دوست داشتیم که من در اینجا بافت تیغ ماهی 3 تایی  بافتم .

به اندازه ای که میخاهیم بلندی لباسمون باشد بافته تا زیر بغل که من اینجا ژاکت بلند میخاستم و بلند بافتم و برای جای حلقه آستین ابتدا ۶ دانه کور میکنیم و بافت را طوری ادامه میدهیم که در این قسمت حلقه آستین ۶ دانه دیگر هر ۴ رج یکبار کور میکنیم . بعد میبافیم تا به اندازه بلندی زیر بغل تا سرشانه شود که در اینجا من ۱۴ سانت بافتم . حال که تا اینجا بافتیم به اندازه سرشانه کور میکنیم که در اینجا من ۲۲ دانه برای سرشانه کور کردم که ۲۷ دانه دیگر میماند که این ۲۷ دانه را برای یقه نگه میداریم .

طرف دیگر جلو را هم همین کار را انجام میدهیم فقط دقت شود که دو تا جلو قرینه هم باشند .

پشت لباس :

برای پشت ۱۲۰ دانه ابتدا سر میاندازیم ، بعد از ۱۰ سانت بافت هر طرف یک دانه کم میکنیم البته هر چند رج یکبار تا تعداد دانه های ما در قسمت کمر به ۹۰ دانه برسد .

بعد بافت را ادامه میدهیم تا زیر بغل ، ( از روی جلوی لباس اندازه میگیریم ) بافت زیر بغل هم عینا مثل جلو انجام میدهیم یعنی در هر دو طرف ابتدا ۶ دانه کور کرده بافت را ادامه میدهیم تا سرشانه ، قسمت سرشانه از هر طرف ۲۲ دانه برای سرشانه کور میکنیم و بقیه دانه ها را برای یقه نگه میداریم ( میشود همه دانه ها را یکجا کور کرد و بعد برای بافت یقه دانه گرفت ) .

بافت یقه :

کلا باید ۱۰۰ دانه داشته باشیم ، در قسمت جلو هر طرف ۲۷ دانه داشتیم که دو تا ۲۷ میشود ۵۴ دانه ، پس ۵۶ دانه دیگر میماند که ما در پشتمان ۳۴ دانه برای یقه پشت ماند که باید در بافت دانه زیاد کنیم ، هنگامیکه کل دانه های یقه را در میل میگیریم تا دانه هایمان ۱۰۰ دانه شود طوری زیاد میکنیم که سوراخ نیفتد ، به اندازه ای که میخاهیم بلندی یقه باشد بافته و بعد کور میکنیم .

بافت آستین :

برای بافت آستین ابتدا ۴۵ دانه سر انداخته و این ۴۵ دانه را تا اندازه زیر بغل هر طرف ۱۰ دانه زیاد میکنیم تا بشود ۶۵ دانه .

حال در قسمت زیر بغل از هر طرف ۶ دانه کور کرده بعد ۲ رج یکی ، ۱ دانه کور میکنیم تا تعداد دانه هایمان بشود ۱۶ دانه .

بعد از هر طرف ۴ دانه کور کرده و ۸ دانه وسط را یک جا کور میکنیم .

درزها و دکمه های لباس را دوخته و لباسمان آماده است .

نکته :

جادکمه لباس را در قسمت راست لباس در میاوریم . هر ۱۰ تا ۱۲ سانت جادکمه میاندازیم .

معمولا این لباسها تا بالا جادکمه و دکمه میخورد برای اینکه لباس زیباتر شود .

                                                                                                            مبارک باشه

جلوی لباس

پشت لباس

یقه لباس

آستین لباس

یقه لباس به حالت اصلی خودش که تا نخورده  از جلو

یقه لباس از پشت

حلقه آستین لباس

پائین لباس

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:13  توسط mehrdaddinos  | 

لوزی باپیچ

مدل لوزی با پیچ
برای این بافت من توضیح یک لوزی رو میدم که با همین توضیح میشود چند تا کنار هم بافت
رج اولش که میخاین لوزی رو بندازیم حتما دقت کنین هر جا که میخاین شروع لوزی باشه برای شروعش 4 تا دانه داشته باشین ( پیچ دو تایی بسته به پیچتون دانه ها فرق میکنه )
وقتی به دو تا دانه اول پیچ میرسین یک دانه قبل از پیچ رو هم حساب کنین یعنی یک دانه + دو دانه پیچ
 


بعد این سه دانه را از میل در اورده مثل عکس زیر

دو تا دانه پیچ رو از رو به میل اول کرده یعنی دست راست و یک دانه را از زیر به میل دوم یعنی دست چپ ( همیشه یادتون باشه در این بافت دانه های پیچ از رو میان )خوب حالا سه دانه را به ترتیب بافتمون میبافیم
پس ما یک دانه از بافت کنارمون رو به وسط بافتمون یا به داخل لوزی بردیم


برای ضلع دیگر لوزی
وقتی به دو تا دانه پیچ میرسیم دو دانه پیچ + یک دانه از کنار پیچ را از میل در اورده (در ضلع قبلی اول یک دانه بود بعد پیچ در این ضلع اول پیچه بعد یک دانه )


حال دو دانه پیچ را از رو به میل چپ که به دست چپمونه میکنیم و یک دانه را از زیر به میل سمت راست
در رج مدل همه به این صورت بافته میشود که تعداد دانه های داخل لوزی زیاد میشود بعد هر اندازه ای که میخاهیم لوزیمون بزرگیش باشه میبافیم
 
 
بعد شروع میکنیم به کم کردن لوزی حالا بر عکس انجام میدیم یعنی این ظلع اول که دانه از کنار به داخل لوزی میبردیم حالا دانه ها را بیرون میاریم یعنی به جای اینکه یک دانه و دو دانه پیچ را بگیریم دو دانه پیچ و یک دانه میگیریم و مانند توشیحات بالا میبافیم و در اون یکی ضلع هم به جایی دوتا دانه و یکی این بار یکی و دو تا دانه پیچ را میگیریم و میبافیم تا جاییکه باز 4 تا دانه پیچ بمونه برای زیبا تر شدن بافتمون این 4 دانه رو هم پیچ دو تایی میبافیم یعنی جای دو تا دانه اول با دوتا دانه دوم جابه جا میشه بعد دوباره لوزی جدید باز میکنیم


+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:11  توسط mehrdaddinos  | 

کلاه گیس باف

کلاه دخترونه گیس دار

 من برای خواهرزاده 2 سالم و نخ نازک که با میل شماره 2 بافتم 120 تا دانه سرانداختم .

2 سانت بافت یک رج زیر و یک رج رو با نخ صورتی بافتم بعد از 2 سانت بافت رو برای لبه کلاه به صورت زیر بافتم

دانه اول + 1 ژوته + 2 دانه یکی + 1 ژوته + 2 دانه یکی + ... تا انتهای رج این کار را تکرار میکنیم

رج بعد همه دانه ها از رو بافته میشود

باز 2 سانت با رنگ صورتی برای لبه کلاه میبافیم

بعد هر مدلی که دوست داشتیم میندازیم و حتی میشود ساده بافت

بعد بافت را ادامه میدهیم تا اندازه کلاه از لبه کلاه 20 سانت شود

بعد از آن شروع میکنیم از هر طرف یک دانه کم کردن یعنی ابتدای هر رج 2 دانه یکی میکنیم تا بافت حالت مثلثی بگیرد تا جاییکه دانه های ما به 24 تا دانه برسد

بعد دانه ها را به سه قسمت تقسیم کرده یعنی 3 تا 8 تا

بعد اولی وآخری را سفید و وسطی را صورتی میبافیم

10 دانه جدا سر انداخته من در اینجا سفید بافتم و به اندازه ای که میخاهیم بند کلاه باشد میبافیم و بافت را تمام میکنیم

حال لبه کلاه را تا زده همونطور که در عکس هست میدوزیم ( 2 سانت ابتدای بافت را تا زده و دوخته )

بعد در انتهای بافت سه تا بافت 8 تایی که بافتیم به حالت موی دخترونه میبافیم

بعد از آن دو طرف کلاه را روی هم آورده و از طرف ته کلاه حدود 5 سانت میدوزیم ( اضافه ای که نمیدوزیم به اندازه گردن دختر کوچولوتون باشه )

بعد نواری که بافته بودیم به عنوان بند به لبه قسمتی که برای گردن بود میدوزیم

حال اون قسمت بافت که حالت اریب داشت را با قلاب بافت پایه کوتاه میزنیم

در انتهای گیس هم میتونیم یه منگوله درست کرده و وصل کنیم

مبارک باشه

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:10  توسط mehrdaddinos  | 

ساق پا

این ساق پوش رو من با ۴۰ دانه بافتم

بافتش رو میتونین هر بافتی که دوست دارین ببافین من اینجا بافت جودانه استفاده کردم که بافتش یه این ترتیب هست :

رج اول :

۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ...+ ۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو  .

رج دوم :

وقتی بافت را بر میگردونیم طبق بافت باید اولین دانه ما از زیر بافته شود و دومی از رو اما ما میخاهیم بافت جودانه تکی داشته باشیم پس این کار را انجام میدهیم :

۱ دانه از رو + ۱ دانه از زیر . . . تا آخر رج .

در تمام طول بافت این کار را انجام میدهیم .

این بافت جودانه تکی بود اما میتونیم این تعویض دانه ها رو دو رج یک بار انجام بدهیم یعنی رج اول و دوم همون بافت کشبافت و رج سوم جای دانه ها عوض میشود .

میتونیم به جای یک دانه از دو دانه استفاده کنیم یعنی دو دانه از زیر + دو دانه از رو تا آخر بعد رج بعد جای بافت رو عوض کنیم یا دو رج یکبار جای بافت عوض بشه .

امیدوارم توضیحات کافی باشه اما اگر سوالی بود در خدمتم .

به هر اندازه ای که دوست دارین حتی میتونین جوری ببافین که کلا ساق پا باشه

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:8  توسط mehrdaddinos  | 

گیس باف

مدل گیس بافت :

تعداد دانه ها قابل تقسیم بر عدد 11 + 2 .

من در اینجا 35 دانه سر انداختم .

رج اول :

2 دانه از رو + 9 دانه از زیر + 2 دانه از رو + 9 دانه از زیر + ... تا آخر رج .

رج دوم :

2 دانه از زیر + 9 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 9 دانه از رو + ... تا آخر رج .

رج سوم :

2 دانه از رو +( 6 دانه اول را به صورت پیچ 3 تایی میبافیم فقط دقت کنید که 3 دانه دوم روی 3 دانه اول میاید مانند تصویر و 3 دانه آخر را میبافیم + 2 دانه از رو) +... داخل پرانتز تا آخر رج تکرار میشود .

رج چهارم :

مانند رج دوم .

رج پنجم :

2 دانه از رو + ( 3 دانه از زیر و 6 دانه دوم را به صورت پیچ میبافیم فقط دقت کنید که این پیچ 3 تایی 3 دانه اول روی 3 دانه دوم میرود + 2 دانه از رو مانند تصویر) + ... داخل پرانتز تا آخر رج تکرار میشود .

رج ششم :

مانند رج دوم .

رج سوم تا رج ششم در تمام طول بافت تکرار میشود .

روی بافت

پشت بافت

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:7  توسط mehrdaddinos  | 

مدلتوری

مدل توری :

تعداد دانه ها قابل تقسیم بر عدد 6 + 2 .

من در اینجا برای این بافت 26 دانه سر انداختم .

رج اول :

2 دانه از زیر + 4 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 4 دانه از رو + ... تا آخر رج .

رج دوم :

2 دانه از رو + ( 1 ژوته + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 1 ژوته + 2 دانه از رو ) + .... داخل پرانتز تا آخر رج تکرار میشود . دقت شود که 2 دانه یکی را از زیر یکی میکنیم .

رج سوم :

مانند رج اول ( ژوته ها همه از رو بافته میشود .)

در تمام طول بافت رج اول و دوم تکرار میشود .

روی بافت

پشت بافت

طرز انداختن ژوته در بافتنی

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:5  توسط mehrdaddinos  | 

کلاه گیس باف

کلاه گیس بافت :

سایز کلاه مناسب برای افراد بزرگسال البته با کاموای ضخیم و میل شماره 6 .

من همین اندازه ها رو با کاموای متوسط و میل شماره 5/3 بافتم برای نوزاد 4 ماهه شد البته نوزاد تپلی .

طریقه بافت :

16 دانه سر بیاندازید .

رج اول :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 1 دانه از رو .

رج دوم :

دانه ها را همانطور که میبینیم میبافیم دقت کنید که ژوته را از زیر ببافید البته میتوانید زوته رو جوری بیاندازید که سوارخ بشه و یا سوارخ نشه بدلخواه هستش .

رج سوم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 2 دانه از رو .

رج چهارم :

تکرار رج دوم .

رج پنجم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 3 دانه از رو .

رج ششم :

تکرار رج دوم .

رج هفتم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 4 دانه از رو .

رج هشتم :

تکرار رج دوم .

رج نهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 5 دانه از رو .

رج دهم :

تکرار رج دوم .

رج یازدهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 6 دانه از رو .

رج دوازدهم :

تکرار رج دوم .

رج سیزدهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 7 دانه از رو .

رج چهاردهم :

تکرار رج دوم .

رج پانزدهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 8 دانه از رو .

رج شانزدهم :

تکرار رج دوم .

رج هفدهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 9 دانه از رو .

رج هجدهم :

تکرار رج دوم .

رج نوزدهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 10 دانه از رو.

رج بیستم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و یکم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 11 دانه از رو

رج بیست و دوم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و سوم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 12 دانه از رو

رج بیست و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و پنجم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 13 دانه از رو

رج بیست و ششم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و هفتم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج بیست و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج بیست و نهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 1 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی ام :

تکرار رج دوم .

رج سی و یکم :

 1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 2 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و دوم :

تکرار رج دوم .

رج سی و سوم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته +3  دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج سی و پنجم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 4 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و ششم :

تکرار رج دوم .

رج سی و هفتم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 5 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج سی و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج سی و نهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 6 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهلم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و یکم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 7 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و دوم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و سوم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 8 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و چهارم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و پنجم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 9 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و ششم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و هفتم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 10 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج چهل و هشتم :

تکرار رج دوم .

رج چهل و نهم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 11 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی + بقیه دانه ها را نبافته روی میل رها میکنیم و برمیگردیم .

رج پنجاهم :

تکرار رج دوم .

رج پنجاه و یکم :

1 دانه از رو + 2 دانه از زیر + 8 دانه از رو + 3 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه ژوته + 12 دانه از رو + 2 دانه از رو یکی .

رج پنجاه و دوم :

تکرار رج دوم .

 

در اینجا دیگر دانه ای نمونده و همه دانه های نبافته تمام میشود و ما دومثلث از شش مثلث روی کلاه رو بافتیم .

رجهای 27 تا 52 را تکرار میکنیم تا 6 مثلث داشته باشیم ( این رجها یک مثلث را تشکیل میدن ) .

وقتی 6 تا مثلث بافتیم تمام دانه ها را کور میکنیم .

نکته :

به یاد داشته باشین که هر 12 رج یکبار پیچ را در 8 دانه ای که در یک رج از زیر میبافتیم و یک رج از رو تکرار کنیم که من در اینجا هر 10 رج یکبار این کار را انجام داده ام .

 در انتهای کار در قسمت بیرونی دایره ( دور تا دور کلاه ) از پشت کار دانه میگیریم و دور کلاه را کشبافت میبافیم ، میتونین کشبافت دوتایی ببافین یا کشبافت یکی ( 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو ) سپس تمام دانه ها را کور کرده و درز کلاه را میدوزیم .

این عکس اولین مثلث بافته شده

در تصویر زیر نشون داده شده که دانه ها را نبافته در میل گذاشتیم و برگشتیم تا رج جدید را ببافیم .

در اینجا مثلث دوم هم بافته شده و میبینین که تمام دانه هایی که در میل نگه داشته بودیم یکی یکی بافته شده

در تصویر اول گرفتن دانه های دور کلاه پس از اتمام مثلثها از پشت کار هستش و در تصویر دوم روی کار نشون داده شده

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:2  توسط mehrdaddinos  | 

ژاکت کلاه دار

بافت ژاکت :
به هر تعداد که یخاهیم دانه سر انداخته و ایتدا 4 تا 5 سانت کشبافت میبافیم حالا میتوانیم 1 دانه اززیر 1 دانه از رو ببافیم یا کشبافت دو تایی که 2 دانه از زیر و 2 دانه از رو هست.
بعد از بافت کشبافت میتونیم بافت ساده ببافیم یا مدل بندازیم که مدل این ژاکت به این صورت است که 2 تا از رو + 3 تا اززیر + 2 تا از رو + 3 تا از زیر تا آخر رج
رج برگشت همونطور که بافت هست میبافیم یعنی دانه های زیر از زیر و دانه های رو از رو بافته میشود.
تا 3 رج این کار رو میکنیم رج چهارم 2 تا از رو + 1 ژوته + 3 تا یکی + 1 ژوته + 2 تا از رو + 1 ژوته + 3 تا یکی + 1 ژوته + 2 تا از رو + ... تا انتهای رج .این مدل از رج یک هست تا چهارم .
5 تا 10 دانه برای دکمه و جادکمه به صورت ابری یا هر بافتی که دوست داشتین بافته میشود.
اگر بخاهیم میتونیم آستین سرخود به لباس بدیم یا حلقه آستین ببافیم
در آستین سرخود بافت به صورت صاف تا بالای بافتنی بافته میشود و در قسمت آستین ما هیچ کاری نمیکنیم
اما در حلقه آستین تا هر جایی که خاستیم بلندی لباس باشد بافته و بعد ابتدا 5 دانه برای حلقه کور میکنیم و تا چند رج 1 دانه کور میکنیم تا حلقه به صورت گرد در آید تا که 10 دانه شود بقیرو تا بالای بافتنی صاف میبافیم .
برای یقه هم چون میخاهیم کلاه به لباس وصل کینم یقه گرد در می آوریم هر چقدر میخاهیم گشادی یقه باشد ابتدا 5 دانه کور کرده و دوبار ه یک رج می بافیم و باز 4 تا کورکرده و باز میبافیم و بعد 3 ، 2 ، 1 و در چند رج هم 1 دانه تا هر چقدر میخاهیم گودی یقه باشد اما برای کودکان کمتر کور میکنیم به این صورت
4-3-2-1-1-1-1-
بافت را برای سرشونه که میخاهیم کور کنیم از طرف حلقه آستین کور میکنیم و تعداد دانه های سرشانه را به 3 قسمت تقسیم کرده و از طرف سرشانه در 3 نوبت کور میکنیم .
طرف دیگر جلو وپشت را هم به همین ترتیب میبافیم فقط برای یقه پشت دانه ای کور نمیکنیم به صورت صاف میزاریم باشه .
برای آستین ، تعداد دانه مورد نظر را سر انداخته و تا بازو به صورت صاف میبافیم از بازرو به بعد تا جند رج هر دو طرف بافت دانه زیاد میکنیم تا به اندازه گشادی دلخواه آستینمان برسد بعد اگر آستین سرخود نبافته بودیم و حلقه انداختیم بعد از زیاد کردن تا اندازه دلخواه چند رج ساده میبافیم و بعد شروع به کم کردن یه اندازه دلخواه میکنیم تا تعداد دانه ها به اندازه ای که میخاهیم برسد من همیشه با چشم این تعداد را کم و زیاد میکنم و اکثرا هم آستین سرخود میبافم .
برای کلاه هم یک مستطیل میبافیم که تعداد دانه هاش به اندازه دور تا دور سر هست و بعد از تمام شدن مستطیل این بافت رو از طول تا کرده و وسطش رو میدوزیم و طرف دیگرش رو به گردی یقه میدوزیم .
برای زیبا تر شدن کلاه میتونین بعد از 2 سانت ابتدای بافت که ساده بافتین بعد یک رج 1 ژوته + 2 تا یکی تا آخر رج این کار رو میکنیم بعد بافت رو تا آخر ادامه میدهیم بعد از اتمام بافت این 2 سانت رو از قسمتی که کم و زیاد کردیم تا زده و به لبه کلاه میدوزیم تا حالت دالبر مانند داشته باشه .
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 16:0  توسط mehrdaddinos  | 

بافت کوسن 4 برگ تشکیل شده از 4 موتیف

ابتدا 5 دانه سر انداخته
رج اول :
2 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 ژوته + 2 دانه از زیر .
رج دوم :
تمام دانه ها از رو .
رج سوم :
1 دانه زیاد کرده + 3 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 ژوته + 3 دانه از زیر .
رج چهارم :
1 دانه زیاد کرده + تمام دانه ها از رو به جز دانه اخر که از زیر بافته می شود .
رج پنجم :
1 دانه زیاد کرده + 1 دانه از رو + 4 دانه از زیر + 1 ژوته + 1 دانه از زیر + 1 ژوته + 4 دانه از زیر + 1 دانه از رو .
نکته :
ابتدای هر رج 1 دانه اضافه میکنیم .
به همین ترتیب ادامه میدهیم یعنی در ابتدای هر رج یک دانه اضافه کرده و در اطراف دانه وسط بافت 1 ژوته می اندازیم و دانه های اطراف بافت که از رو بافته میشود و رج برگشتش از زیر و بافت برگ هم از زیر .
این کار را ادامه میدهیم تا جایی که دانه های زیر اطراف ژوته های ما 8 دانه باشد .
بعد از این همین طور به باقتمون ادامه میدهیم و اطراف بافتمون همچنان یک دانه اضافه میکنیم اما در بافتمون دیگه ژوته نمی اندازیم و اول و آخر برگمون 2 تا یکی میکنیم و این کار را در رجهایی که برگمون بافتش از زیر هست ادامه میدهیم تا جایی که برگمون 1 دانه شود . بعد یک رج رو بدون اینکه به اول و آخر بافتمون دانه ای اضافه کنیم ساده میبافیم .
حالا از اینجا به جای اینکه در ابتدا و انتها اضافه کنیم بر عکس انجام میدهیم یعنی در ابتدای هر رج 2 تا دانه یکی میکنیم .
حال رج زیر بافتمون که هستیم ابتدا اول بافت را دوتایکی میکنیم بعد در کل رج 1 ژوته + 2 دانه یکی + 1 ژوته + 2 دانه یکی ... تا انتهای کار .
وقتی رج تمام شد در شروع رج جدید 2 دانه ابتدای کار را یکی میکنیم بعد تمام رج را از رو می بافیم .
بعد در رج برگشت دوباره 2 دانه اول یکی میکنیم بعد 1 ژوته + 2 دانه یکی + 1 ژوته + 2 دانه یکی ... تا انتهای بافت یک رج در میان این کار را انجام میدهیم تا جایی که بافتمون 1 دانه و تمام شود .
از این لوزی 3 تای دیگه میبافیم تا 4 عدد شود و از طرف بافت برگها به هم میدوزیم و دور بافت را با قلاب بافی حاشیه دالبر می بافیم یعنی 5 تا پایه بلند بعد یک پایه کوتاه تا دور تا دور بافتمون باشد .
میتونیم این بافت رو بزرگتر هم یکنیمش به دلخواه خودمان هست . 
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 15:56  توسط mehrdaddinos  | 

لانه زنبوزی

مدل لونه زنبوری
خیلی قشنگه
برای این مدل رج اولمون حتما باید یک دانه از زیر + یک دانه از رو باشه
بعد رج بعد دانه اول رو نمیبافیم ( طبق همه بافتها که دانه اول بافت بافته نمیشه ) بعد دانه بعد اگر از زیر بود مدل را میندازیم و اگر از رو بود دانه را بافته و بعد دانه بعد که از زیر بود رو با دو دانه بغلش که میشه 3 دانه ، میل رو از کنار سومین دانه تو بافت برده و یک دانه میکشیم بیرون

 

و میندازیم روی میل کنار بقیه دانه ها

 

حال این دانه و دانه یغلش رو که از زیر بود با هم از زیر میبافیم + دانه از رو + یک دانه از زیر + 1 دانه از رو + باز به دانه زیر رسیدم عینا همون کار رو که میل رو بعد از سومین دانه بردیم و یک دانه در اوردیم رو تکرار میکنیم تا انتهای رج
رج بعد هر جور دانه ها بود میبافیم یعنی یکی زیر یکی رو
دوباره رج اول رو که همون مدل بود تکرار میکنیم

این مدل تا آخر همینجور هستش
اگر خاستیم میتونیم 3 رج یکبار مدل بندازیم

روی بافت


پشت بافت

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 15:53  توسط mehrdaddinos  | 

مدل شمع وگل وپروانه

بافت شمع و گل و پروانه :
این مدل رو با 40 تا دونه به عنوان نمونه بافتم ، که دو تا مدل نصفه و یک مدل کامل شد .

رج اول :
40 دانه سر بیاندازید .
رج دوم :
1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + 1 دانه از زیر + 1 دانه از رو + .... تا آخر رج .
رج سوم :
2 دانه از زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2دانه یکی + 2 دانه یکی + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه زوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 1 دانه ژوته + 1 دانه زیر + 2 دانه یکی + 2 دانه یکی + 2 تا دانه یکی + 2 دانه آخر بافت اززیر می بافیم .
رج چهارم :
این رج تمام دانه ها از رو بافته میشود .
رج پنجم :
تمام دانه ها از زیر .
رج ششم :
تمام دانه ها از رو .
رج سوم تا رج ششم در تمام بافت تکرار میشود.

نکته :
در این بافت هنگامیکه دو تا دانه را یکی میکنیم این کار را با بافت رو انجام میدهیم تا بافت حالت برجسته و قشنگی پیدا کند .
همینطور تعداد ژوته ها و دو تا یکی ها در یک مدل کامل 6 تا هست .

روی بافت
 

پشت بافت

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 15:52  توسط mehrdaddinos  | 

مدل پروانهای

مدل پروانه ای :

من این مدل را با 29 دانه به عنوان نمونه بافتم .

رج اول :

2 دانه از زیر +( 5 دانه نبافته روی میل و نخ را از روی بافت رد میکنیم + 5 دانه از زیر) + ...

داخل پرانتز تکرار میشود تا آخر رج.

رج دوم :

تمام دانه ها از رو .

رج سوم :

تکرار رج  اول .

رج چهارم :

تکرار رج دوم .

رج پنجم :

تکرار رج اول .

رج ششم :

تکرار رج دوم .

رج هفتم :

2 دانه از زیر + ( 2 دانه از 5 دانه ای را که نمیبافتیم از زیر بافته سپس مانند عکس میل را از زیر نخهایی که در رجهای قبل بود رد کرده و یک دانه بیرون کشیده و با دانه سوم از 5 دانه یکی میکنیم و 2 دانه دیگر را از زیر بافته + 5 دانه از زیر ) + ...

داخل پرانتز را تا آخر رج تکرار میکنیم .

 

بافتمان تا آخر تکرار رجهای اول تا هفتم هست فقط دقت کنین که جای پروانه ها عوض میشود .

این مدل را 7 تایی هم میشود بافت .

بافت بعد از اینکه چند رج ۵ دانه نبافتیم

دو دانه از ۵ دانه را بافته

حال میل را از زیر نخها برده

و یک دانه بیرون میکشیم

دانه را روی میل انداخته

و با دانه سوم یکی میکنیم

مانند تصویر زیر

نمونه بافت از جلو

روی بافت

پشت بافت

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 15:51  توسط mehrdaddinos  | 

اموزش دستکش یا ساق دست 
34 دانه سر میندازیم و 4 سانیمتر کشباف میبافیم(2دانه از زیر 2 دانه از رو)
بعد از کشباف 14 دانه اول هر رج از رو ( این ۱۴ دانه و ۱۴ دانه آخر رو میتونین هر مدلی دوست دارین ببافین که من در اینجا بافت جودانه بافتم ) 6 دانه وسط را ساده میبافیم(یه رج از زیر یه رج از رو) 14 دانه اخر هم همه از رو (در هر دو طرف) 6 رج به همین ترتیب میبافیم.
در رج هفتم به دانه های وسط که می رسیم 3 دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با 3 دانه بعد عوض میکنیم و همان بافت ساده طبق رجهای قبل ادامه میدهیم که به این ترتیب مدل مارپیچ درست میشود.
فاصله بین پیچها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها 5 سانتی متر است ( من فاصله ۲ سانت پیچهام رو عوض کردم ) به همین ترتیب بافتها را تا جایی که میخواهید اندازه بلندی ساق باشد ادامه دهیدکه در این مدل 18 سانتی متر بافته شده و در ادامه یک رج قبل از کشباف انتهایی  دریچه شصت را    می اندازیم به این ترتیب که ۳ دانه که بافتیم 9 دانه کور میکنیم1 دانه از رو میبافیم  6دانه ساده و 14دانه از رو میبافیم.
در رج بعد به دانه های کور کرده که میرسیم 9 دانه سر می اندازیم و ادامه رج را میبافیم.
در رج بعد کشباف را به همان طریق 2 دانه از زیر 2 دانه از رو میبافیم به طول 2 سانتی متر و در اخر دانه ها را کور میکنیم و دو طرف کار را به وسیلقه قلاب یا سوزن به هم وصل میکنیم.
نکته:همه مارپیچها را از روی بافت انجام میدهیم (و همینطور کور کردن برای جای شست را).
اگر فکر میکنید برای دستهای شما 34 دانه کم یا زیاد است به تعداد مساوی به 14 دانه اول و اخر اضافه یا کم میکنیم .
توجه داشته باشید دریچه های دست چپ و راست بلعکس هم است و یکی از سمت اول کار کور میشود و دیگری از قسمت اخر کار
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 15:49  توسط mehrdaddinos  | 

لباس مردانه

آموزش بافت :

جلو : 110 دانه

پشت : 90 دانه

 بافت جلوی پلیور :

110 دانه سر می اندازیم بعد 3 الی 4 سانت کشبافت 2 تایی ( 2 دانه از زیر + 2 دانه از رو ) بافته و بعد هر مدلی که دوست داشتیم میبافیم که در اینجا مدل جودانه تکی هست و 3 تا پیچ هم در بافت انداخته شده که پیچ وسط 8 تایی و پیچهای کناری 6 تایی است .

برای این که طرحتون زیباتر بشه این طرف و اون طرف پیچ را 2 دانه از رو میبافیم .

به اندازه ای که میخاهیم بلندی لباسمان باشد تا زیر بغل بافته بعد بافتنی را نصف کرده یعنی 110 دانه نصف کرده که میشود 55 دانه .

حال 55 دانه اول را که سمت راست بافتنی از قسمت روی بافتنی است توضیح میدهم .

13 دانه اول ( کنار بافتنی ) را بافت ابری بافته و بقیه بافت را همونطوری که هست میبافیم تا 55 دانه .

حال رج را برگردانده یک دانه زیاد میکنیم بعد 2 دانه یکی کرده و تا انتهای رج بافت را همانطوریکه هست میبافیم .

دقت شود 13 دانه آخر بافت ابری هست .

باز 13 دانه بافت ابری و بافت را تا آخر رج ادامه داده و دانه ای را که زیاد کرده بودیم بافت ابری میبافیم .

رج برگشت باز یک دانه زیاد کرده و یک دانه ابری بافته + 2 دانه یکی کرده و باز بقیه بافت .

این دانه ها را تا جایی زیاد میکنیم که تعداد دانه های ابری ما به 7 دانه برسد .

و قسمتی که 2 دانه یکی مینیم را تا اندازه ای که میخاهیم گشادی یقه باشد ادامه میدهیم که من اینجا 15 دانه کم کرده ام و 7 دانه را تا آخر بافت ابری میبافیم .

در قسمت زیر بغل هم بعد از اینکه 10 رج بافتیم رج 11 ، 6 دانه از 13 دانه ای را که بافت ابری برای زیر بغل بافته بودیم کور کرده و 7 دانه دیگر را تا پایان بافت ابری میبافیم .

تا اندازه ای که میخاهیم بلندی یقه باشد بافته و بعد بافت را کور میکنیم فقط قسمت 7 دانه ای که در سمت یقه بود را به اندازه یقه پشت به صورت بافت ابری میبافیم .

سمت دیگر لباس را هم همینطور منتها برعکس این طرف میبافیم .

بافت پشت لباس :

برای پشت لباس 90 دانه سرانداخته و عینا مثل جلو میبافیم .

مدل هم من در اینجا 4 دانه از زیر + 2 دانه از رو بافتم .

فقط پشت یقه نداریم و تا بالا صاف بافته میشود .

در قسمت آستین هم هنگامیکه 6 دانه را کور کردیم از رج بعد از اون از بعد از 7 دانه بافت ابری تا 8 رج 4 دانه کور میکنیم .

هر دو طرف آستین این کار را انجام میدهیم که پشت حلقه آستین لباس زیبا بایستد .

درزهای پهلو و سرشانه لباس را دوخته و قسمتی را که از یقه ( 7 دانه ) بافته بودیم را به پشت لباس میدوزیم برای قسمت یقه پشت .

بافت جودانه تکی :

۱ دانه از زیر + ۱ دانه از رو + ... تا آخر رج .

رج بعد دانه ها برعکس میشود یعنی دانه های زیر از رو و دانه های رو از زیر بافته میشود .

در تمام طول بافت هر رج جای دانه ها عوض میشود .

نکته :

میشود این کار را یک رج در میان هم انجام داد .

بافت کشبافت و پیچها و بافت مدل جودانه که من در اینجا یک رج در میان جای دانه ها را عوض کردم .

قسمت حلقه آستین لباس که ۱۳ دانه ابری بافته شده و بعد ۶ دانه آن کور شده .

قسمت یقه و حلقه آستی لباس

یقه لباس از جلو که مشخص هست که ۱۵ دانه کم کردیم و ۷ دانه هم بافت ابری بافته شده و قسمت وسط یقه که دوخته شده .

قسمت حلقه آستین از پشت که ۴ دانه هر طرف کم کردیم برای اینکه لباس زیباتر بایستد .

این هم یقه پشت که ۷ دانه را به اندازه پشت یقه بافته و بعد به قسمت پشت یقه میدوزیم و وسط این ۷ دانه را هم به هم میدوزیم .

قسمت روی لباس

قسمت پشت لباس

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 15:40  توسط mehrdaddinos  | 

استین رگلان

براي گودي اين نوع حلقه آستين حدود 27 تل 28 سانت مانده به سر شانه اقدام به كور كردن دانه ها ميكنيم به اين ترتيب كه بعد از 1-2-3 تا گوشه يقه به كور كردن يكي ها ادامه مي دهيم. در ابتداي همه رجها تا جايي كه بعد از باز كردن يقه در گوشه يقه 2 تا 3 دانه بيشتر باقي نماند. مي توانيم از يك خط حاشيه در قسمت كور كردن ها استفاده كنيم ( مثلا از يك بافت مدادي يا پيچ كوچك در خط حاشيه لبه حلقه آستين استفاده كنيم)

اگر آستين ما در پايين با كشباف شروع شده بعد از كشباف بين 10 تا 15 دانه در يك رج اضافه مي كنيم بعد به فاصله هر 3-4 سانت يكبار از دو طرف آستين 1 دانه اضافه شود تا به گشادي دلخواه در قسمت بازو برسيم بعد از آن حلقه را به اين ترتيب 1-2-3-4 كور مي كنيم و يكي ها را مانند خود لباس همچنان كور مي كنيم تا بالاي آستين كه بين 12 تا 14 دانه بماند اين 12 تا 14 دانه را كور نمي كنيم و موقع بافت يقه كنار دانه هاي گودي يقه قرار مي دهيم. اگر آستين ما در ابتدا با كشباف شروع نمي شود اضافه كردن دانه ها در طرفين بعد از 2 يا 3 سانت به همان فاصله اي كه در بالا ذكر شد دانه اضافه شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 15:28  توسط mehrdaddinos  | 

کفش مدل فندقی

55 دونه سر بندازی (پاپوشی رو که من واسه ی خودم بافتم همین قدر سرانداختم طرحش هم حدودا همین طوری بود)
3 سانت یا بیشتر (بستگی به خودت داره) کشباف اشتباه میبافی

کشباف اشتباه :
مرکب از 4 دانه + 3 دانه (یعنی تعداد دونه هایی که سر میندازی باید فرد باشن مثل همین 55 دونه)
رجـــــــــ اول : 2 دانه از زیر ... 2 دانه از رو ... همین طور تا سه دونه ی آخر تکرار میکنی سه دونه ی آخر باید 2 دانه از زیر و 1 دانه از رو باشه)

طرح دانه انگوری :
M5 ( دانه از رو ...ژته ... 1 دانه از رو ...ژته ... 1 دانه از رو ( همه را داخل دانه ی بعد ببافی )برای این طرح هم باید تعداد دونه هایی که سرمیندازی فرد باشه ... تعداد دونه ها مرکب از 4 دانه + 1 دانه
رجـــــــــ اول : ( سمت رو ) از زیر ببافید
رجــــــــــ دوم :1 دانه از زیر ... M5 ...یک دانه از زیر تا انتها تکرار کنید
رجـــــــــ سوم: از رو ببافید
رجــــــــ چهارم : 1 دانه از زیر ... 2 دانه را در حالی که نخ در جلو کار است بلند کنید 3 دانه را با هم از رو ببافید دانه بلند شده را روی آن بکشید ... 1 دانه از زیر تا انتها تکرار کنید .
رجــــــــ پنجم : از زیر ببافید
رجـــــــ ششم : 1 دانه از زیر ... 1 دانه از زیر ... M5 .. یک دانه از زیر تا آخرین دانه تکرار کنید ... 1 دانه از زیر ببافید .
رجــــــ هفتم : از رو ببافید
رجـــــ هشتم : 1 دانه از زیر ... 1 دانه از زیر ... 2 دانه را هنگامی که نخ در جلو کار باشد بلند کنید 3 دانه را با هم از رو ببافید . دانه بلند شده را روی آن بکشید ... 1 دانه از زیر تا انتها تکرار کنید 1 دانه از زیر ببافید
ای هشــــــــــــت رج را تا آخر تکرار کنید ولی در اسرع وقت توضیحات کاملشو پیدا میکنم و مینویسم
+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم دی 1390ساعت 11:43  توسط mehrdaddinos  | 

مطالب جدیدتر