کاموا بافی

سفید برفی

کیف گرد

بافت کیف گرد :

من برای بافت این کیف 20 دانه سر انداختم .
رج اول تا چهارم را بافت ابری میبافیم ( یا همه از زیر یا همه از رو ) میتونیم با رنگ خود کیف ببافیم میتونیم از رنگ دیگر استفاده کنیم که من در اینجا رنگ قرمز بافتم .
رج پنجم :
19 دانه بافته و دانه آخر را نبافته در میل رها کرده و برمیگردیم ( میتونین هر بافتی دوست دارین ببافین که من اینجا یک رج از زیر یک رج از رو بافتم ) .
رج ششم :
کل رج از رو بافته میشود ( در اینجا 19 دانه شده )
رج هفتم :
18 دانه بافته و باز دانه آخر را نبافته در میل رها میکنیم که در اینجا دانه های نبافته ما میشود 2 تا دانه و باز برمیگردیم .
رج هشتم :
کل رج از رو بافته میشود ( در اینجا 18 دانه شده )
نمونه این کیف در سایز بزرگ......
این کار را در تمام طول بافت انجام میدهیم تا جایی که دانه های نبافته روی میل ما 16 دانه بشود .
بعد اگر دوست داشتیم با رنگ کاموای کیف یا با رنگی که اول بافتمون انتخاب کردیم که من در اینجا رنگ قرمز بافتم تمام دانه ها را میبافیم یعنی همه دانه های روی میل را از زیر میبافیم .
رج برگشت هم با همون رنگ از رو میبافیم .

باز دوباره این بافت را از اول شروع میکنیم یعنی از رج پنجم شروع میکنیم تا وقتی که تمام دانه ها را با هم ببافیم که من در اینجا با رنگ آبی مشخص کردم .
میتونیم تعداد این مثلثها رو 4 یا 5 تا ببافیم که من در اینجا 5 تا بافتم .
در پایان مثلث آخر رجی که تمام دانه ها را با رنگ دیگری از زیر بافتم در رج برگشت به جای اینکه از رو ببافیم باز همرو از زیر میبافیم که 4 رج اینکار را انجام میدیم و در رج آخر تمام دانه ها را کور میکنیم که مثل اول بافتمون بشه .
از این بافت یکی دیگر هم میبافیم و قسمتهای گرد رو به هم میدوزیم .
حال بند کیف را میبافیم که به دو صورت میشه بافت :
اول :
100 دانه سر انداخته ( به اندازه ای که میخاهیم بلندی بند کیف باشه یعنی اگر میخاهین کوتاهتر باشه کمتر دانه سر میاندازین ) بعد 10 رج بافت ابری بافته و بعد کور میکنیم .
دوم :
10 دانه سر انداخته و بافت ابری میبافیم تا اندازه ای که میخاهیم بلندی بندمان باشد .
بعد از بافت بند هر طوریکه دوست داشتیم بند را میدوزیم که من اینجا ار روی کیف به حالتی که ته بند دوخته نشده و فقط وسطش رو دوختم .
وسط دایره رو هم با سوزن میدوزیم که مرکز دایره مون باز نباشه .
هر جور که دوست داشتین میتونین کیف رو تزئین کنین و برای هر کاری میشه ازش استفاده کرد ضمنا میتونین برای این کیف آستر هم بدوزین
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۰ساعت 0:9  توسط mehrdaddinos  |