کاموا بافی

سفید برفی

ناف لیلی

 


تعداد دانه ها بستگي به فاصله اي كه بين دو مدل مي اندازيم داره (به فرض 5 دانه) ولي عموماً خود مدل با 3 دانه بافته ميشه :


5 دانه از رو ، *جاي دانه اول رو با دانه هاي دوم و سوم عوض مي كنيم ، ابتدا همين دانه هاي دوم و سوم را از زير دو تا يكي مي كنيم بعد دانه اول را زير مي بافيم *و 5 دانه از رو و ....


 رج بعد 5 دانه اي كه از رو بافته بوديم ، از زير بافته مي شود ؛ *يك دانه از رو ، يك ژته ، يك دانه از رو * و باز 5 دانه از زير و ....


 در دو رج بعدي روي دانه هايي كه از رو بافتيم ، زير مي بافيم و روي دانه هايي كه از زير بافتيم ، از رو  


همين 4 رج را مدام تكرار مي كنيم


همين مدل با يك تفاوت كوچك:

5 دانه از رو ، دانه سوم را روي دانه هاي اول و دوم مي اندازيم و به اين طريق اين دو دانه را مي بافيم : *دانه اول از زير، يك ژته ، دانه دوم از زير* 5 دانه از رو


رج بعد 5 دانه از زير ، 3 دانه از رو( ژته به صورتي بافته شود كه سوراخ بيفتد) 5 دانه از زير 


در دو رج بعدي روي دانه هايي كه از رو بافتيم ، زير مي بافيم و روي دانه هايي كه از زير بافتيم ، از رو


همين 4 رج را مدام تكرار مي كنيم

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ساعت 15:34  توسط mehrdaddinos  |